Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2015-2016 2015

Målsåttningen med projektet är att vidareutveckla Fredrikabibliotekens webbplats samt internt skola webbadministratörer inom nätverkets bibliotek.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2014-2015 2014

Fredrikabibliotekens nya portallösning för webben innebär att alla deltagande bibliotek under år 2014 kommer att använda samma typ av portallösning som Stadsbiblioteket i Jakobstad och Vasa landskapsbibliotek använder. Redan nu finns ett fungerande samarbete med Vasa kring artiklar och recensioner. Hela personalen blir engagerad på ett mycket positivt sätt.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2013-2014 2013

Utveckling av Fredrika-nätverket 2013-2014, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

okm
avi