Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Vi profilerar oss! 2012

Genom detta projekt kunde en satsning göras på gemensamt PR-material för hela biblioteket (tre huvudbibliotek, fyra filialer och en bokbuss).

Författaren i biblioteket 2012

Raseborgs bibliotek har begränsade ekonomiska resurser för författarbesök. Genom projektet vill vi erbjuda möjligheter för fler författarbesök vid de olika biblioteken i Raseborg. Till Raseborgs bibliotek hör Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek samt filialerna i Tenala, Österby, Bromarv och Svartå.

okm
avi