Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Flooraa ja faunaa - ajatuksia ja unelmia kotipihasta ja puutarhasta 2017

Tavoitteena on lisätä tietoa kotipuutarhan kasveista ja eläimistä sekä lisätä yhdessä tekemisen tapoja.

Kulttuurit kylässä 2016

Tavoitteena on lisätä tietoa erilaisista juhlaperinteistä ja järjestää monikulttuurisia kohtaamisia lapsille ja nuorille.

Tabletti tiedonjanoon 2014

Hankkeen tarkoituksena on edistää sekä asiakkaiden että kirjaston henkilökunnan digiosaamista. Tablettilaitteilla tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet tutustua digilaitteisiin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin. Laitteiden avulla lisätään sekä henkilökunnan että asiakkaiden medialukutaitoja ja tietoa tietoteknologian kehityksestä. Lisäksi henkilökunta pystyy opastamaan sähköisen aineiston käyttöä kohdennetusti eri-ikäisille asiakasryhmille.

Kannet auki 2014

Pyrimme Naantalissa houkuttamaan lukemisen pariin niitä lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka eivät pidä lukemisesta, eivät löydä oikeanlaista lukemista tai eivät halua käyttää kirjaston palveluja. Naantalissa on aktiivista kirjavinkkausta, ja olemme saaneet siitä positiivista palautetta. Omat resurssit eivät kuitenkaan riitä tavoittamaan useita ikäluokkia. Kannet auki –hankkeellamme haluamme herätellä lukijoiden innostusta vahvistaa lukutaitoa, käyttää mielikuvitusta, lisätä ymmärrystä itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Siihen tarvitaan tarinoita ja kirjavinkkari välittämään niitä eteenpäin.

VG 570 - Vallis Gratiae 570 2013

Naantali täyttää 570 vuotta vuonna 2013. Naantalin kirjastot järjestävät yhdessä Naantalin museon ja koulujen kanssa Naantalin historiasta kertovia tilaisuuksia Naantalin ala- ja yläkoululaisille. Koululaisille järjestetään kirjailijavierailuja, nukketeatteria ja työpajoja. Tavoitteena on tehdä historiaa tutuksi ja löytää historian yhteyksia ja linkkejä nykypäivään.

okm
avi