Järjestä:

Löytyi 6 hanketta.

Aamusta iltaan kirjastoon 2015

Kauhavan kaupunginkirjasto haluaa turvata kirjastopalvelut lähipalveluina myös osan henkilökunnasta eläköityessä lähivuosina. Kuntatalouden kurjistuessa tarve vähentää henkilökuntaa tuntuu olevan suuri. Kauhavalla on pääkirjaston lisäksi kolme lähikirjastoa, joista yksi halutaan muuttaa itsepalvelukirjastoksi. Tällöin yksi kirjastovirkailija pystyy hoitamaan kirjastoa, jos esimerkiksi aineiston käyttöönotto ja huolto siirretään muihin kirjastoihin.

Omatoimikirjasto - kahden kauppa 2015

Lisätä kirjaston aukioloaikoja palveluajan lisäksi omatoimiajalla.

Uusi pienkirjastokonsepti 2015

Kirjastotoimintaa on suunniteltu ja toteutettu ajatellen, että kirjasto on ennen muuta rakennus. Kirjastot ja kirjastoverkko on rakennettu ja rakennetaan staattiseksi, pysyväksi ja vakaaksi. Myös asukkaiden mielissä kirjasto kytkeytyy paikallaan pysyvyyteen. Siksi kaikki muutokset suuntaan tai toiseen ovat työläitä ja raskaita. Kirjastorakennuksen suunnittelu on pitkä prosessi ja toisaalta tilojen tai toiminnan muuttaminen on vaikeaa. Staattinen kirjasto sallii vähän kokeilevuutta ja oikeanlaisen palvelun etsintää.

Projektin tavoitteena on selvittää, millä tavalla kirjasto tulevaisuudessa palvelee asiakkaita heidän lähiympäristössään ja miten kirjastoverkko voisi toimia orgaanisesti eli muuttua kaupungin ja asukkaiden tarpeiden mukaan. Projekti toteutetaan kokeilutoimintana Jätkäsaaren Huutokonttorissa ajalla 1.4.2015-31.12.2016.

Tervakosken avoin kirjasto 2014

Janakkalan kirjastolla on kolme palvelupistettä: pääkirjasto Turengissa, Tervakosken kirjasto ja kirjastoauto. Tervakosken kirjaston on tarkoitus tehdä v. 2014 aikana ns. avoin kirjasto, joka toimii miehitettynä ma-pe tietyn ajan ja iltaisin/viikonloppuisinns. avoimena kirjastona itsepalveluautomaattien ym. tekniikan avulla.

Itsepalvelukirjasto 2014

Alajärven kaupunginkirjaston resursseja aiotaan leikata vuonna 2014. Alajärven kaupunginkirjastoon kuuluu pääkirjasto, kirjastoauto sekä Lehtimäen toimipiste. Tällä tietoa sekä Lehtimäen toimipisteen että pääkirjaston aukioloaikoja joudutaan supistamaan. Lisäksi kirjastoauton resursseja supistetaan näillä näkymin niin, että kirjastoauto liikennöi vain neljänä (4) päivänä viikossa. Lehtimäen lähikirjaston sekä Alajärven pääkirjaston palvelujen turvaamiseksi hankitaan Lehtimäen kirjastoon laitteet ja ohjelmat itsepalvelukirjastolle sekä pääkirjastoon lainausautomaatti.

okm
avi