Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Läsduellen 2014

Syftet är att inspirera barn att läsa mera, genom att ordna lästävling, ordna författarbesök och ha ett tätt samarbete med kommunens skolor.

Bokkarneval 2012

Bokkarnevalen är en kunskapstävling där samtliga elever från Larsmos fyra
skolor för elever i årskurs 1-6 deltar. Bokkarnevalen är en tävling i frågsports-form baserad på olika skönlitterära bokserier.

okm
avi