Sort by

Löytyi 3 hanketta.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2016-2017 2016

Målet med projektet är att i en rapport sammanställa den kartläggning som gjorts samt att synliggöra den mångkulturella biblioteksverksamheten och behovet av den.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2015-2016 2015

Målsåttningen med projektet är att vidareutveckla Fredrikabibliotekens webbplats samt internt skola webbadministratörer inom nätverkets bibliotek.

Biblioteket på kartan genom invånardelaktighet 2013

Marknadsföring av biblioteket genom kommunikation med invånarna så att delaktighetsaspekten tas i beaktande genom hela projektets gång.