Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Utveckling av användarutbildningen 2015

Den nya läroplanen tas i bruk 2016, i den betonas elevernas mångsidiga kompetens. Speciellt vad gäller multilitteracitet och digital kompetens är ett fungerande samarbete mellan skola och bibliotek av största vikt. En projektanställd bibliotekarie gör en kartläggning av det nuvarande samarbetet skola - bibliotek, samt deltar i arbetet med den lokala läroplanen. Det faktum att läsförståelsen drastiskt minskat, är utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete, fokus kommer att ligga på läsfrämjande

okm
avi