Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Konsten att göra läsare 2017

Målet är att uppmuntra samarbete mellan bibliotek och skolor samt att utveckla nya verksamhetsmodeller med vilka biblioteken kan arbeta med läsning och multilitteracitet på ett långsiktigt sätt.

okm
avi