Sort by

Löytyi 2 hanketta.

Lässidan 2017

Målsättningen är att väcka läsintresse hos barn under skolåldern, i samarbete med den kommunala småbarnspedagogikens personal och föräldrar.

Kirlittan - barnens kulturlördagar på biblioteket 2015

Sibbo bibliotek ansöker om understöd för evenemangsserien Kirlittan – barnens kulturlördagar på biblioteket. Kirlittan är ett led i bibliotekets satsning på barnfamiljer och på att vara ett vardagsrum för Sibboborna. Med Kirlittan erbjuder vi familjerna i Sibbo högklassig barnkultur på svenska och finska, avrundat med boktips, saft och kex.