Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2017-2018 2017

Utvecklande av Fredrikabibliotekens interna och externa verksamhet och tjänster.

Mångkulturella bibliotek i Mellersta Österbotten 2017

Kartläggning och strategi av mångkulturella behov i biblioteken i Mellersta Österbotten.

okm
avi