Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Kirjasto kotoutumisen tukena 2016

Hankkeen tavoitteena on kehittää niitä palveluja, jotka tukevat maahanmuuttajien kotoutumista. Hankkeen aikana kartoitetaan Keravalla asuvien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tarpeita ja toiveita kirjastopalveluille. Tulosten pohjalta kehitetään kirjaston suomen kielen oppimateriaalin ja oman äidinkielisen aineiston saatavuutta sekä kirjaston käytön opetusta. Lisäksi selvitetään, miten kirjasto voi omalta osaltaan edistää kotoutumista kahdensuuntaisena prosessina, jossa otetaan huomioon maahanmuuttajien sekä kantaväestön tarpeet.

Tilat tehokäyttöön - laajennettua omatoimisuutta 2016

Kirjastossa on toiminut omatoimikirjasto uutistorin alueella joulukuusta 2014 alkaen. Tavoitteena hankkeessa on laajentaa omatoimikirjastoa myös kirjaston muihin tiloihin. Hanke olisi kokeilu, jossa selvitettäisiin, miten omatoimikirjasto on toteutettavissa suuremmassa kirjastossa niin, että asiakkaat voisivat käyttää kirjaston tiloja ja kokoelmia nykyistä laajemmin myös aukioloaikojen ulkopuolella. Projektin aikana myös selvitetään, miten älyteknologiaa voisi hyödyntää omatoimikirjaston jatkokehittämisessä. Hankkeen kokemukset ovat eri kirjastojen hyödynnettävissä.

Kasvokkain - kirjasto keskustelun edistäjänä 2016

Tavoitteena on tuoda esiin kirjastoa erilaisten näkemysten kohtaamispaikkana ja lisätä sitä kautta kulttuurista tietoa, sivistystä ja suvaitsevaisuutta. Tavoitteena on, että kirjasto olisi merkittävä keskustelun ja ajattelun virittäjä paikkakunnalla.

okm
avi