Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

MED SIKTE PÅ LÄSNING 2015

Våra mål är att främja läsning och i synnerhet högläsning, att stödja barnens språkutveckling genom regelbunden läsning och att sprida läslust hos barnen och deras familjer. Det vill vi göra genom att skapa nya samarbetsformer med dagvårdspersonalen och lärarna på åk F–6, men även genom att erbjuda nya sätt för familjerna att göra läsningen till en del av sin vardag och få boktips och inspiration.

Ett kulturprojekt för att stödja multilitteracitet och tvåspråkighet med hjälp av lokalhistoria 2018

För att öka förståelsen och toleransen mellan svensk- och finskspråkiga samt övriga med annat modersmål i Finland. Ett av projektets huvudmål är att framhäva det positiva med att kunna svenska. Projektet har som mål att skapa mera dialog och fler möten mellan människor i olika bibliotekssammanhang, samt att synliggöra det svenska, som en berikande och naturlig del av vårt gemensamma kulturarv. (Monipuoliset lukutaidot, aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus, elinikäinen oppiminen ja laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot)

okm
avi