Järjestä:

Löytyi 4 hanketta.

Lukuinto Ikaalisissa 2014

Ikaalisten kaupunginkirjasto ja Kilvakkalan koulu Ikaalisista on valittu yhdeksi pilottipariksi Lukuinto-ohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä edistää lasten ja nuorten erilaisten tekstien ja mediasisältöjen käyttöä.

Ikaalisissa Lukuinto-hankkeen tavoitteena on sosiaalisen lukemisen ja lukukokemusten jakamisen kautta vahvistaa lasten ja nuorten monipuolisia lukutaidon osa-alueita ja houkutella lukemisesta vähemmän innostuneita lapsia ja nuoria mukaan. Lisäksi tavoitteena on toimivan koulu-kirjasto -yhteistyösuunnitelman aikaan saaminen ja vakiinnuttaminen Ikaalisiin.

Kirjasta kaveri: lasten ja aikuisten lukuharrastuksen edistäminen 2013

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluiden toiminnan painopisteenä on paikallisen identiteetin ja aktiviteetin vahvistaminen. Viime vuosina Ikaalisten kaupunginkirjaston keskimääräistä alhaisemmat lainaus- ja käyttöluvut ovat kohonneet tasaisesti. Kirjasta kaveri – hankkeen on tarkoitus tukea alkanutta kehitystä edistämällä sekä lasten että aikuisten lukemisen ja kirjallisuuden harrastamista.

Laitteiden hankinta 2013

Hankkeella parannetaan Ikaalisten kaupunginkirjaston kirjastonkäytön opetus- ja mediakasvatuksen mahdollisuuksia ostamalla kirjastoon uutta välineistöä, mm. dokumenttikamera, digitalisointilaitteita ja väritulostin.

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena 2017

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankkeen tavoitteena on herättää kiinnostusta lukemiseen sekä innostaa mielenkiintoisten asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen tietokirjallisuuden avulla

okm
avi