Järjestä:

Löytyi 4 hanketta.

Bibliotekstjänster för specialgrupper 2014

Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek anhåller om medel från NTM-centralen för att kunna förverkliga ett projekt som gäller bibliotekstjänster för personer med särskilda behov.

Hitta till - och på biblioteket 2017

Med hjälp av utomstående krafter, som kan ge nya perspektiv på vår verksamhet, vill vi bygga upp skolbesöken på ett nytt sätt, där elever i olika årskurser får en positiv upplevelse av besöket samtidigt som de bekantar sig med alla möjligheter som finns att använda biblioteket på.

Mångkulturella bibliotek i Mellersta Österbotten 2017

Kartläggning och strategi av mångkulturella behov i biblioteken i Mellersta Österbotten.

Mikset sinä lue minulle? Varför läser du inte för mig? 2018

Genom samarbete med dagis och skolor når biblioteket kommunens barn, men tyvärr når vi inte fram till föräldrarna på samma sätt. Eftersom statistiken för högläsning i hemmen visar allt lägre siffror och läsningen bland barn minskar, vill vi satsa på att nå ut till föräldrarna till barn under skolåldern och framför allt till de föräldrar som inte brukar besöka biblioteket. Temat är livlångt lärande.

okm
avi