Järjestä:

Löytyi 9 hanketta.

Vi träffas på bibban 2017

Vi vill göra biblioteket till en naturlig mötesplats för personer i alla åldrar och med olika bakgrund

Fixa läsningen! 2017

Inspirera barn och unga till läsning, genom att ordna olika evenemang och workshops i bibliotekens utrymmen. Stöda skolans arbete med den nya läroplanen. 

 

Läsduellen 2014

Syftet är att inspirera barn att läsa mera, genom att ordna lästävling, ordna författarbesök och ha ett tätt samarbete med kommunens skolor.

Digitalisering i biblioteket 2013

För att förverkliga digitaliseringen i biblioteket behövs lämpligt utrymme, apparatur, program och personalutbildning.

Läsutvecklande verksamhet 2015

Projekt 1. Bokarnevalen är en kunskapstävling där samtliga elever från Larsmos fyra skolor för elever i årskurs 1-6 deltar. Bokkarnevalen är en tävling i frågesportsform baserad på olika skönlitterära bokserier. 

Projekt 2. Diskussioner har förts med Cronhjelmskolan om att arrangera ett författarbesök med dem. I första hand kommer en aktuell finlandssvensk författare att kontaktas. Biblioteket strävar även efter att kunna utforma författarbesök för årskurserna 3-6 i Risö, Holm, Näs och Bosund skola.

Läsfrämjande verksamhet 2014

Läsfrämjande verksamhet
Författarbesök i Larsmo och barnteater

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013 2012

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2016-2017 2016

Målet med projektet är att i en rapport sammanställa den kartläggning som gjorts samt att synliggöra den mångkulturella biblioteksverksamheten och behovet av den.

okm
avi