Järjestä:

Löytyi 4 hanketta.

Opetussuunnitelman vanavedessä monilukutaitoon 2016

Haemme hankeavustusta 20 tabletille (määrä, joka tarvitaan koululuokan opeukseen) ja lataus- ja synkronointiarkkuun.

RFID-teknologian käyttöönotto Laitilan kaupunginkirjastossa 2016

Ottaa käyttöön RFID-teknologia aineiston tunnistuksessa ja lainaus- ja palautusjärjestelmissä. Ottaa käyttöön lehtisalin osittainen omatoimikäyttö.

Somea ja Celiaa senioreille 2016

Laitilan kaupunginkirjasto on laatimassa senioripalvelusuunnitelmaa. Osana tätä suunnitelmaa ovat netin, somen ja Celian verkkopalveluiden opastushetket. Käyttämällä tabletteja henkilökunnan on helpompi hakeutua asiakkaan kanssa rauhalliseen paikkaan kirjastossa. Käynnistetään palvelu hankkimalla 10 uutta tablet-tietokonetta jo olemassa olevien tablettien lisäksi. Myöhemmin tabletteja voidaan käyttää myös lasten ja nuorten mediataito-opastuksissa.

Arkistotonttujen digipalvelut 2013

Uudenkaupungin kaupunginkirjastolla on tarve uusia mikrofilminlukulaite ajantasaisempaan mikrofilmiskanneriin, jossa on digitaalinen tallennusmahdollisuus.

okm
avi