Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Morgondagens bibliotek 2018

Målet är att planera om befintliga biblioteksutrymmen så att de kan motsvara dagens och morgondagens krav på flexibla lokaler som är tillgängliga för alla. Projektet hänför sig till tema 3: Livslångt lärande.

Alla kan vandra biblioteksstigen 2018

Målet är att bemöta alla användare likvärdigt genom att göra upp en biblioteksstig för alla. Fredrikabiblioteken ska ha en beredskap att ta emot olika grupper med specialbehov. Projektet hänför sig till Tema 1: Mångsidiga läsfärdigheter.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013 2012

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2016-2017 2016

Målet med projektet är att i en rapport sammanställa den kartläggning som gjorts samt att synliggöra den mångkulturella biblioteksverksamheten och behovet av den.

Bokstafetten 2015

Bokstafetten är ett nytt tillvägagångssätt för de fyra kommunbiblioteken Korsnäs, Malax, Närpes och Kristinestad att samarbeta kring evenemang såsom författarbesök, bokprat, sagostunder, barnteater med tydlig anknytning till litteratur m.m.

okm
avi