Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Tuunataan yhdessä kyläkirjasto 2013

Projektin ajatuksena on ”tuunata” kirjasto toimintakuntoon tulevien käyttäjien voimin. Projektin aikana maalataan ja koristellaan vanhoja kirjastohyllyjä, somistellaan ja sijoitellaan yhteistyössä kirjastotilan käyttäjien kanssa. Lähikirjaston ajatuksesta ”kaikkea kaikille” luovutaan. Tavoitteeksi asetetaan palvelujen kohdentaminen täsmennetylle kohderyhmälle. Projektin alussa etsitään kiinnostuneita kirjaston ystäviä, joiden toiveiden pohjalta kokoelma muodostetaan vanhaa kokoelmaa hyödyntäen ja uutta aineistoa hankkien.

Runoja kirjastoon 2013

Projektin aikana toteutettiin seuraavat tapahtumat:

Runoja nuorisolle 23.4.2013. Tilaisuudessa mukana neljää runoilijaa, jotka esiintyvät Laurin koulussa: Tommi Parkko, Robert Meriruoho, Emilia Lehtinen ja Kristian Huuhtanen..Tilaisuus kesti noin tunti. Kirjasto kutsui paikalle Laurin yläkoulun yläasteen oppilaita (7-luokkalaiset).

Runoilija Emilia Lehtinen kävi pitämässä riimirunotyöpajan päiväkodin eskarirymille 23.4.2013.

Edellisten tapahtumien lisäksi on järjestetty erillinen tapahtuma kirjastoon, jonne kutsuttiin kaikki opillaat, jotka ovat suorittaneet kirjallisuuden lukudiplomin. Lukudiplomijuhlassa esiintyi kirjailija Hannu Hirvonen.

Mynämäen kirjaston uusi palvelukonsepti 2018

Mynämäen pääkirjaston tilat, tilajärjestelyt ja toimintatapa ovat pysyneet samana aina vuodesta 1996, jolloin kirjastotoimi muutti nykyisiin tiloihin. Kirjastotilaa hallitsee iso palvelutiski, jossa on palautus- ja lainauskoneet. Kulttuuritoiminta kirjastotalossa on muuttunut vuosien saatossa yhä enemmän yhteisöllisemmäksi. Kirjaston salissa järjestetään konsertteja, tapahtumia, luento- ja muita tilaisuuksia. Kirjaston palvelutiskiä on käytetty muotinäytöksen catwalkina, mutta siitä huolimatta jokaisen tapahtuman yhteydessä järjestäjät joutuvat aika paljon soveltamaan ison palvelutiskin takia.

Projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yhdessä kirjasto asiakkaiden ja kirjastotilojen muiden käyttäjien kanssa uusi, toimiva palvelukonsepti kirjastolle. Projektin toisena tavoitteena on päivittää nykyiset kirjastotilat uudelle vuosituhannelle hankkimalla lainaus- ja palautusautomaation. Kolmantena tavoitteena on koottavan, sisätiloihin sopivan esiintymislavan kehittäminen ja sunnittelu tarkoituksena mahdollistaa kirjastossa pienimuotoisia teatteriesityksiä.

Kirja tuli ulos kansista 2015

Kirja tuli ulos kansista-hankkeen tavoitteena on houkutella eri ikäisiä lapsia ja nuoria tarinoiden äärelle kaikkia aisteja aktivoiden. Hankkeessa sukelletaan tarinoiden maailmaan "Kirja tuli ulos kansista" -metodin avulla. Tarinoista rakennetaan kirjaston ja koulun yhteistyössä kiehtovia maisemia paitsi kuuntelun ja katselun keinoin, myös värien, materiaalien, tuoksujen, tekstiilitaiteen ja kokemuksellisuuden avulla ja muutoin monimediaisin keinoin. Tarkoituksena rakentaa Elsa Beskovin tuotannon pohjalta kiertävä näyttely sekä järjestää kuvitus/sadutustyöpajoja.

Tove Jansson - yli rajojen 2014

Projektin päätavoitteena on viettää Tove Janssonin 100-vuotissyntymäjuhlavuotta kansainvälisesti, mm. lasten ja nuorten aiheeseen liittyvien taidenäyttelyiden vaihdolla.

okm
avi