Järjestä:

Löytyi 10 hanketta.

Tunne kirjasto 2013

Hankkeen tarkoituksena on saada houkuteltua lisää käyttäjiä kirjaston palveluiden pariin ja lisätä nykyisten käyttäjien tietoisuutta siitä, mitä kaikkea kirjasto tarjoaa.

Laatua kirjastopalveluihin itsearvioinnin avulla 2013

Sastamalan kaupunginkirjasto hakee avustusta Laatua kirjastopalveluihin itsearvioinnin avulla -hankkeeseen. Kirjastolain (1998/904, 5.luku, 6§) mukaan kunnan tulee arvioida järjestämäänsä kirjasto- ja tietopalvelua. Arvioinnin tarkoituksena on parantaa kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta ja tukea niiden kehittämistä.

Sastamalan kaupungin kotiseutukokoelman täydennyshanke (jatko) 2012

Sastamalan kaupunginkirjasto hakee avustusta kotiseutukokoelman täydennyshankkeen jatkamiseen.

Kulmia kurtistaen vai yhdessä tehden 2015

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaa kirjastonkäyttöä, laajentaa nuorten tietämystä kirjaston palveluista, lisätä yhteistyötä nuorisopalveluiden, nuorisovaltuuston sekä nuorten itsensä kanssa, parantaa henkilökunnan valmiuksia nuorten kanssa työskentelyyn ja nuorten kohtaamiseen, ottaa nuoret mukaan ideoimaan ja tekemään kirjaston palveluita esim. aineistonvalintaa, tilasuunnittelua ja tapahtumatoimintaa. Tavoitteena on yhdessä perhepalveluverkoston kanssa luoda selkeä malli, minkä mukaan kirjaston henkilökunta voi toimia, kun heillä herää huoli lapsesta tai nuoresta.

Kiikoisten kirjasto kaikille käyttöön 2018

Hankkeen tavoitteena on lisätä uuden Kiikoisten kirjaston saavutettavuutta ja kirjastopalvelujen tuntemusta omatoimivalmiuden ja kirjaston markkinoinnin avulla.

Prosesseista politiikkaan – kokoelmat kuntoon! 2015

Hankkeen tavoite on mahdollistaa yhden henkilön työpanos kokoelmatyön selvittämiseen ja selkeyttämiseen, kuvata ja selkiyttää  aineiston valinta- ja hankintaprosessit, karsia päällekkäistä työtä aineistonhankinnassa ja luetteloinnissa, nostaa työntekijöiden luettelointiosaamisen tason sekä saada aineistonhankinnan resurssit tehokkaampaan käyttöön.

Avoin lähikirjasto Sastamalaan 2014

Avoin lähikirjasto Sastamalaan –hankkeen tarkoituksena on muuntaa yksi Sastamalan lähikirjastoista osittain itsepalveluperiaatteella toimivaksi avoimeksi kirjastoksi hyödyntämällä ajanmukaista kirjastoteknologiaa. Avoin kirjasto –konsepti lisäisi kirjaston aukioloaikaa ja mallia voitaisiin tulevaisuudessa soveltaa myös muihin lähikirjastoihin.

Tehoa tiedonhaun opetukseen 2014

Hankkeen tarkoituksena on tehostaa ja laajentaa tiedonhaun opetusta hankkimalla lähikirjastoihin langattomat verkot ja koko kaupunginkirjaston käyttöön tablettitietokoneita

Sastamalan kirjaston senioripalvelujen uudistaminen 2017

Hankkeen tavoitteena on kehittää Sastamalan kirjaston ikäihmisille suunnattuja palveluja ja löytää yhteistyökumppaneita palvelujen toteuttamiseen.

Lava haltuun ja soitto narulle 2018

Teema 2. Kirjasto paikallisen ruohonjuuritason musiikkiskenen voimauttamisen areenana: hankkeessa nostetaan valokeilaan Sastamalan kaupugin ruohonjuuritason amatöörimusisointi, paikallinen ’musiikkiskene’, järjestämällä kaupungin kirjastoissa paikallisen musiikkielämän läpileikkaava konserttisarja ja pienoisfestivaali sekä tuottamalla paikallisten amatööriartistien musiikkia sisältävä äänite. Hankkeen tavoitteena on Sastamalan musiikkiskenen voimien yhdistäminen musiikinlajiin katsomatta, aktivointi ja paikallisen tunnettuuden kohottaminen. Hanke toteutetaan paikallisin voimin yhteistyössä sastamalalaisten musiikinharrastajien ja puoliammattilasten kanssa kirjaston toimiessa kokoavana foorumina ja estradina.

okm
avi