Järjestä:

Löytyi 4 hanketta.

Kirlittan - barnens kulturlördagar på biblioteket 2015

Sibbo bibliotek ansöker om understöd för evenemangsserien Kirlittan – barnens kulturlördagar på biblioteket. Kirlittan är ett led i bibliotekets satsning på barnfamiljer och på att vara ett vardagsrum för Sibboborna. Med Kirlittan erbjuder vi familjerna i Sibbo högklassig barnkultur på svenska och finska, avrundat med boktips, saft och kex.

Från robotar till ljusmålning – digiverkstäder för barn och föräldrar 2016

Porsse-biblioteken (Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola) ansöker om understöd för att ordna digiverkstäder för barn i lågstadieåldern och deras föräldrar.

Ge ungdomarna plats på biblioteket / Nuoret osaksi kirjastoa 2018

Målet med projektet är att stärka bibliotekspersonalens kompetens och ge dem redskap i kontakten med ungdomarna, så att denna kundgrupp blir en naturlig del av biblioteket. Med projektet vill vi också ge ungdomarna ett eget rum, som de själva får vara med och planera, i det nyrenoverade huvudbiblioteket i Sibbo.

Tema 2: Aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet (utveckla invånarnas metoder att delta samt utveckla bibliotekets lokaler som gemenskapsbaserade mötesplatser).

okm
avi