Järjestä:

Löytyi 10 hanketta.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2014-2015 2014

Fredrikabibliotekens nya portallösning för webben innebär att alla deltagande bibliotek under år 2014 kommer att använda samma typ av portallösning som Stadsbiblioteket i Jakobstad och Vasa landskapsbibliotek använder. Redan nu finns ett fungerande samarbete med Vasa kring artiklar och recensioner. Hela personalen blir engagerad på ett mycket positivt sätt.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2017-2018 2017

Utvecklande av Fredrikabibliotekens interna och externa verksamhet och tjänster.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2013-2014 2013

Utveckling av Fredrika-nätverket 2013-2014, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

mediefostran 2013

Vikten av att informera
Undervisning i biblioteksanvändning
Informationskompetens
Mediefostran med elektroniska källor
Materialpresentation och lässtimulering
Presentation av material

Läsfrämjandet 2014

Syftet är att stimulera läsande, speciellt gällande barn och ungdomar.

Biblioteket och skolan / Kirjasto ja koulu 2015

Projektet syftar till att stärka och skapa nya sätt att arbeta med skolor i vår kommun.
Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja luoda uudenlaisia toimintamalleja kunnassamme koulujen kanssa.

Bibliotek för alla - Kaikkien kirjasto 2017

Alla skall trivs på biblioteket.
Kaikki viihtyvät kirjastossa.

Lukuharrastus 2018

Kristiinankaupungin kirjasto pyrkii kehittämään paikallista toimintaansa asukkaiden ja asiakkaiden toivomalla tavalla.

Läspulsen-Lukupulssi 2018

Ett tvåspråkigt läsfrämjande projekt för barn och unga i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Projektets syfte är att ta fram nya konkreta arbetssätt för personal inom bibliotek, småbarnsfostran, skolor och rådgivningsbyråerna för att öka lustläsningen i alla åldrar samt för att öka medvetenheten hos vuxna i barnens vardag om läsningens betydelse.

okm
avi