Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Handikappvänligare bokbuss 2013

Ge tillgång till bokbusservice åt personer med rörelsehinder genom att införskaffa hiss till bokbuss.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2016-2017 2016

Målet med projektet är att i en rapport sammanställa den kartläggning som gjorts samt att synliggöra den mångkulturella biblioteksverksamheten och behovet av den.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013 2012

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

okm
avi