Järjestä:

Löytyi 6 hanketta.

Läspulsen-Lukupulssi 2018

Ett tvåspråkigt läsfrämjande projekt för barn och unga i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Projektets syfte är att ta fram nya konkreta arbetssätt för personal inom bibliotek, småbarnsfostran, skolor och rådgivningsbyråerna för att öka lustläsningen i alla åldrar samt för att öka medvetenheten hos vuxna i barnens vardag om läsningens betydelse.

Läsglädje med läshundar 2015

Med vårt projekt vill vi utveckla och främja läshundsverksamheten inom Vasa stads skolor och daghem. Vi har under det senaste året haft läshundsverksamhet på Brändö bibliotek och har goda erfarenheter av den. Nu vill vi utveckla verksamheten i samarbete med skolor, daghem, Vasa kompishundar och Finska kennelklubben. Vårt syfte är att med hjälp av en projektkoordinator utveckla och förverkliga en mera etablerad och utbredd form av läshundsverksamhet. Verksamheten är tvåspråkig.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2016-2017 2016

Målet med projektet är att i en rapport sammanställa den kartläggning som gjorts samt att synliggöra den mångkulturella biblioteksverksamheten och behovet av den.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2015-2016 2015

Målsåttningen med projektet är att vidareutveckla Fredrikabibliotekens webbplats samt internt skola webbadministratörer inom nätverkets bibliotek.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013 2012

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2017-2018 2017

Utvecklande av Fredrikabibliotekens interna och externa verksamhet och tjänster.

okm
avi