Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Virtain kirjastoautotoimintaa 40 vuotta 2014

Kirjastoautolla on merkittävä rooli tarjottessa tasapuolisia kirjastopalveluja koko Virtain alueella, myös haja-asutusalueilla, ja samoin on kirjastoauton palveluilla oma merkittävä roolinsa viiden viriilin kyläkoulutoiminnan tukemisessa. Kyläkouluillekin olisi tärkeää saada kirjaston järjestämää inspiroivaa ohjelmaa lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistämiseksi, joka rajallisten resurssien vuoksi ei aina ole mahdollista.

Ensi vuonna 2014 kirjastoautotoiminnan aloittamisesta Virroilla tulee jo täyteen 40 vuotta. Vuoden 2014 keväällä pyritään niin kirjastoautotoiminnan juhlistamiseksi kuin myös monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon sekä lukuinnostuksen tukemiseksi järjestämään jokaiselle viidelle virtolaiselle kyläkoululle kirjailijavieras.

Lisäksi alkusyksystä 2014 tulee 10-vuotta täyteen Ruoveden ja Virtain yhteiselle kirjastoautolle. Tätä juhlistaaksemme järjestämme yhteisen kirjanmerkki-kilpailun Ruoveden ja Virtain kirjastoauton kaikille asiakkaille elokuussa 2014. Kilpailua markkinoidaan etenkin kouluille ja päiväkodeille Ruoveden ja Virtain kuntien alueilla. Kirjastoautossa järjestetään lisäksi mehutarjoilua asiakkaille.

Virtain kirjasto 90-vuotta 2013

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 90-vuotta Virtain yleisen kirjaston toiminnasta. Kirjasto juhlistaa vuotta eri tapahtumien ja tuotteiden muodossa. Tapahtumien avulla tuodaan kirjastoa esille positiivisena kunnallisena palveluna (imagomarkkinointi) sekä innostetaan asiakkaita lukuharrastuksen pariin. Tapahtumat ovat kirjailijavierailuita ja muita kirjalliseen kulttuuriin läheisesti kuuluvia. Tapahtumissa huomioidaan eri ikäiset käyttäjäryhmät. Juhlavuoden tuotteiksi valmistetaan kirjastokassi juhlavuoden logolla varustettuna sekä kirjanmerkki, johon mallit tulevat suunnittelukilpailun kautta.

Omatoiminen lehtisali 2016

Tavoitteena on kehittää kirjaston palveluja ja laajentaa lehtisalin aukioloaikoja hankkimalla järjestelmä ja laitteet, jotka mahdollistavat asiakkaiden omatoimisen käytön. Lisäksi tavoitteena on laatia kokonaiskartoitus, jonka avulla jatkossa vietäisiin eteenpäin koko kirjaston omatoimisuutta palvelurakenteena.

okm
avi