Järjestä:

Löytyi 24 hanketta.

Lukija kohtaa tekijän 2015

Neljän kirjailijavierailun toteuttaminen Parkanon kirjastossa. Lukupiirien toiminnan elävöittäminen ja kirjailijoiden tutuksi tuleminen. Lukemisharrastuksen kasvattaminen.

METSO2.0 - Uudet työkulttuurit ja -ympäristöt 2015

Hankkeen tavoitteena on uudistaa pääkirjasto Metson työkulttuurit ja kouluttaa henkilöstö muutokseen sekä tehdä prosessikuvaukset kirjastotyöstä ainakin tietopalvelun ja lainauspalvelujen osalta. Joko hankkeen puitteissa tai myöhemmin kartoitetaan myös muut kirjastotyön prosessit, kuten hankinta ja luettelointi.

Laatuhanke yli maakuntarajan 2015

Hankkeen tavoitteena on laatia laatumalli, jolla pienet kirjastot voivat arvioida ja kehittää palveluitaan. Hankkeeseen osallistuvat Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Saarijärven kirjastot.

Alueellinen e-kouluttaja 2015

Elektroniset aineistot ovat tulleet yleisiin kirjastoihin jäädäkseen. Niitä odotettiin kauan ja nyt näyttäisi siltä, että aineistot tulevat lisääntymään vuosittain ja tietoisuus niistä myös asiakkaiden suuntaan on leviämässä.

E-AINEISTOT, TABLETIT JA SENIORIT 2015

Hankkeen tavoitteena on edistää e-aineistojen (sähköiset kirjat ja lehdet) käyttöä seniori-ikäisten ja jatkossa myös muiden kirjaston asiakkaiden keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on on hankkia kirjastoon asiakaskäyttöön tabletteja ja lisätä kirjaston aineiston käyttöä tablettien kautta. Tabletti on nykyaikainen ja helppokäyttöinen väline sähköisten aineistojen käyttöön. Tabletit mahdollistavat myös sen, että projektityöntekijä ja jatkossa kuka tahansa voi lähteä tabletin kanssa kohtaamaan asiakkaita muuallakin kuin kirjaston tiloissa. Hankkeen yhteydessä panostetaan e-aineiston markkinoimiseen kirjaston tiloissa ja helpotamme aineiston löytymistä, esimerkiksi perustamalla e-aineistojen tutustumispisteen, jossa aineistoihin voi tutustua omaehtoisesti tai opastettuna.

Rfid ja hälytinportti 2015

Hankkeessa parannetaan itsepalveluvalmiutta asentamalla kirjastoon asennetaan hälytinportti ja valvontakamera. Lisäksi keskeinen tai uusi kirjastoaineisto rfid –tarroitetaan.

Kurun lähikirjasto omatoimiaikaan 2015

Hankkeen tavoitteena on aloittaa omatoimiaukiolot Kurun lähikirjastossa ja näin parantaa kirjaston saavutettavuutta.

PIKIn Spinal Tap: Pirkanmaan kirjastojen musiikkisisällöt hyllyjen kätköistä käyttöön 2015

Hankkeen tavoitteena on saada näkyvyyttä Pirkanmaan yleisten kirjastojen musiikkitoiminnalle, tiivistää alueellista yhteistyötä, elävöittää kirjastojen musiikkikokoelmia ja tehostaa niiden käyttöä.

Kulmia kurtistaen vai yhdessä tehden 2015

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaa kirjastonkäyttöä, laajentaa nuorten tietämystä kirjaston palveluista, lisätä yhteistyötä nuorisopalveluiden, nuorisovaltuuston sekä nuorten itsensä kanssa, parantaa henkilökunnan valmiuksia nuorten kanssa työskentelyyn ja nuorten kohtaamiseen, ottaa nuoret mukaan ideoimaan ja tekemään kirjaston palveluita esim. aineistonvalintaa, tilasuunnittelua ja tapahtumatoimintaa. Tavoitteena on yhdessä perhepalveluverkoston kanssa luoda selkeä malli, minkä mukaan kirjaston henkilökunta voi toimia, kun heillä herää huoli lapsesta tai nuoresta.

Kehdosta hautaan - aktivoiva lukudiplomi 2015

Hankkeen tavoitteena on aktivoivan lukudiplomin tuottaminen, lukukampanjan markkinointi ja tätä kautta lukijoiden aktivointi. Lukukampanjan aiheena on elämäkerrat. Hankkeen yhtenä tavoitteena on järjestää kiinnostuneille lukjioille koulutusta elämäkerrallisen teoksen tuottamiseen liittyvien kirjoittamisvalmiuksien kehittämiseen.

Prosesseista politiikkaan – kokoelmat kuntoon! 2015

Hankkeen tavoite on mahdollistaa yhden henkilön työpanos kokoelmatyön selvittämiseen ja selkeyttämiseen, kuvata ja selkiyttää  aineiston valinta- ja hankintaprosessit, karsia päällekkäistä työtä aineistonhankinnassa ja luetteloinnissa, nostaa työntekijöiden luettelointiosaamisen tason sekä saada aineistonhankinnan resurssit tehokkaampaan käyttöön.

Lisää lukumahdollisuuksia! Kotikirjastopalvelu palvelee näinkin 2015

Kotikirjastopalveluun hankitaan kolme Daisy-muotoisten äänikirjojen kuunteluun tarvittavaa laitetta (Victor Reader Stratus 4M). Tavoitteena on tehdä mahdolliseksi lukuharrastuksen jatkuminen niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät enää tavallista printtikirjaa pysty käyttämään. Laitteet sijoitettaisiin Kotikirjastopalveluihin.

Sanat karkuteillä, salapoliisit kintereillä 2015

Akaan kaupunginkirjasto tarjoaa kirjavinkkausta kaikille alakoululuokille. Vinkkauksiin osallistutaan aktiivisesti ja varsinkin pienet koululaiset innostuvat lukemisesta. Kuitenkin helppolukuisista kirjoista lasten romaaneihin siirtyminen voi olla haastavaa. Lukuhalu vähenee, kun kiinnostavat kirjat vaativatkin pitkäjännitteisempää keskittymistä. Hankkeen tavoitteena on tuoda tukea, onnistumisen ja jatkuvuutta lukemisharrastukseen sanataidekerhon avulla.

Vaihtoehtoja asiointiin 2015

Kirjastossa asioinnin helpottaminen lainaus/palautusautomaatin avulla ja tablettitietokoneiden hankkiminen kirjastoon. Lainausautomaatti vapauttaa kirjastoammattilaisten työaikaa asiakkaiden parempaan palveluun.

Jalostettu tieto takaa tuloksellisuuden - Nokian kaupunginkirjaston toiminta- ja palvelumallin analysointi ja uudistaminen 2015

Paikallistason tavoite on saada tutkittua tietoa kirjastoverkon palvelujen kehittämisen sekä uuden kirjaston suunnittelun ja rakentamisen tueksi. Alueellisena tavoitteena on pilotoida Pirkanmaan kirjastojen yhteisjärjestelmään kuuluvien kirjastojen mahdollisuuksia hyödyntää paikkatietoa toimintamallin kehittämisessä. Valtakunnallisena tavoitteena on kehittää laaja-alainen malli yleisten kirjastojen uudistamiseen keskikokoisille ja pienille kaupungeille.

Hankkeen sisältö muodostuu viidestä eli tutkimusalueesta: 1.toimintaympäristön tutkiminen, 2. palvelujen saavutettavuuden ja toiminnallisen vahvuuden tutkiminen, 3. kirjaston palveluverkon ja pääkirjaston asiakaslähtöisen suunnittelun vahvistaminen, 4.työmenetelmien ja toiminta-tapojen analysointi ja uudistaminen sekä 5. toimintamallin uudistamiskonseptin tunnetuksi tekeminen ja tulosten julkistaminen.

Hankkeen työmenetelmiä ovat työpajatyöskentely toimintaympäristökartan laatimiseksi ja potentiaalisten yhteistyötahojen kartoittamiseksi, nykyisten ja potentiaalisten sidosryhmien haastattelututkimus, käyttäjä- ja ei-käyttäjäkyselyt, tietokantoja ja tilastomateriaaleja yhdistävät ajot ja tulosten visualisointi paikkatietoina, prosessikartan laatiminen uusien prosessikuvausten perusteella ja koulutustarpeiden listaus sekä esittelymateriaalin valmistaminen mallin levittämiseksi ja yhteistyökumppaneita varten.

E-musiikkibaari 2015

E-musiikkibaarin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa elektronisten kirjastosisältöjen esittelyyn tarkoitettu esittelypiste. Tavoitteena on tuoda sähköiset sisällöt kirjastotilaan, asiakkaiden käytettäväksi sekä tarjota henkilöstölle mahdollisimman hyvät olosuhteet palveluiden ja laitteiden opettamiseen arkityön osana.

Kirjasto kylän sydän 2015

Hankkeen tavoitteena on järjestää tapahtumia ja yleisötilaisuuksia eri aiheisiin liittyen. Mukana on sekä tietopohjaisia teemoja että käsillätekemistä. Esimerkkinä ovat erilaiset asiantuntijaluennot sekä askartelu- ja käsityöillat

"Ruutuhyppyjä Pälkäneelle" - sarjakuva maisemaan 2015

Hankkeen tarkoitus on järjestää nuorille mahdollisuus ohjattuun sarjakuvan tekemiseen. Hankkeessa tutustutaan sarjakuvamaailmaan ja -ilmaisuun sekä tarjotaan opetus, välineet ja painatus omalle sarjakuvalle. Samalla innostetaan nuoria luovaan ilmaisuun. Aihe liitetään paikallisuuteen ja pälkäneläiseen identiteettiin globaalissa ympäristössä. Sarjakuvan tekemisen kautta nuoret pohtivat ja sanallistavat näkemyksiään ja kokemuksiaan kotipaikkakunnastaan. Valmiit sarjakuvat jakavat tätä tietoa ja luovat kulttuuriympäristöä kuntalaisille nuorisotilan ikkunoihin sijoitettuina.

Sanataiteen osaajiksi Kihniössä 2015

Sanataidetyöpajojen järjestäminen Kihniön yhtenäiskoulussa kaikille ikäryhmille - kehittävät kielellistä ilmaisua ja tutustuttavat eri kirjallisuuden lajeihin

Sivut

okm
avi