Järjestä:

Löytyi 4 hanketta.

Läsfrämjandet 2014

Syftet är att stimulera läsande, speciellt gällande barn och ungdomar.

Biblioteket och skolan / Kirjasto ja koulu 2015

Projektet syftar till att stärka och skapa nya sätt att arbeta med skolor i vår kommun.
Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja luoda uudenlaisia toimintamalleja kunnassamme koulujen kanssa.

Bibliotek för alla - Kaikkien kirjasto 2017

Alla skall trivs på biblioteket.
Kaikki viihtyvät kirjastossa.

okm
avi