Sort by

Löytyi 2 hanketta.

mediefostran 2013

Vikten av att informera
Undervisning i biblioteksanvändning
Informationskompetens
Mediefostran med elektroniska källor
Materialpresentation och lässtimulering
Presentation av material

Läsfrämjandet 2014

Syftet är att stimulera läsande, speciellt gällande barn och ungdomar.