Sort by

Löytyi 16 hanketta.

Utveckling av användarutbildningen 2015

Den nya läroplanen tas i bruk 2016, i den betonas elevernas mångsidiga kompetens. Speciellt vad gäller multilitteracitet och digital kompetens är ett fungerande samarbete mellan skola och bibliotek av största vikt. En projektanställd bibliotekarie gör en kartläggning av det nuvarande samarbetet skola - bibliotek, samt deltar i arbetet med den lokala läroplanen. Det faktum att läsförståelsen drastiskt minskat, är utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete, fokus kommer att ligga på läsfrämjande

Biblioteket och skolan / Kirjasto ja koulu 2015

Projektet syftar till att stärka och skapa nya sätt att arbeta med skolor i vår kommun.
Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja luoda uudenlaisia toimintamalleja kunnassamme koulujen kanssa.

Lasten ja nuorten LittFest / Vaasa LittFest Vasa 2015 2015

Lasten ja nuorten LittFest on osa kaksikielistä Vaasa LittFest Vasa -kirjallisuusfestivaalia, joka järjestetään marraskuussa 2015. Kirjallisuusfestivaalin tarkoitus on tarjota yleisölle ilmaista, mutta silti korkealaatuista kirjallisuuteen liittyvää ohjelmaa ja elämyksiä mm.

Läsutvecklande verksamhet 2015

Projekt 1. Bokarnevalen är en kunskapstävling där samtliga elever från Larsmos fyra skolor för elever i årskurs 1-6 deltar. Bokkarnevalen är en tävling i frågesportsform baserad på olika skönlitterära bokserier. 

Projekt 2. Diskussioner har förts med Cronhjelmskolan om att arrangera ett författarbesök med dem. I första hand kommer en aktuell finlandssvensk författare att kontaktas. Biblioteket strävar även efter att kunna utforma författarbesök för årskurserna 3-6 i Risö, Holm, Näs och Bosund skola.

Kirja-Kengun matka jatkuu 2015

Tavoitteena on turvata Kirja-Kengu –ohjelman mukaiset kirjavinkkaus- ja opetustunnit painottuen erityisesti yläkoululaisiin ja mahdollisuuksien mukaan myös lukiolaisiin. Erilaisilla vierailuilla pyritään tarjoamaan koululaisille positiivisia elämyksiä kirjallisuudesta sekä antamaan heille tärkeää tietoa. Toteutetaan kouluyhteistyötä koulujen toivomalla tavalla: vierailuilla ja vinkkauksella. 

Ikäihmisten iltapäivästä ikäihmisten vuoteen 2015

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa ikäihmisiä koskevaa palvelutarjontaa myös niille, jotka eivät itse välttämättä käy tai edes pääse käymään kirjastossa sekä houkutella ikäihmisiä kirjaston käyttäjiksi ja tutustuttaa heille kirjaston palveluja ja aineistoa.

Läs och upplev! 2015

Ge unga läsinspiration och kulturupplevelse samt göra dem till vana biblioteksbesökare

Bokstafetten 2015

Bokstafetten är ett nytt tillvägagångssätt för de fyra kommunbiblioteken Korsnäs, Malax, Närpes och Kristinestad att samarbeta kring evenemang såsom författarbesök, bokprat, sagostunder, barnteater med tydlig anknytning till litteratur m.m.

Nya tekniska lösningar på Pedersöre kommunbibliotek 2015

Att införa ny teknik som möjliggör dels en mångsidig användning, dels främjar tillgängligheten.

Taitoja ja tarinoita - kirjailoa kyliin ja kulmille 2015

Kirjaston tapahtumatuotantoa monipuolistamalla edistää eri ikäryhmien lukemisharrastusta sekä tuoda esiin kirjaston rooli erilaisten taitojen ja harrastusten kehittämisessä.

Läsglädje med läshundar 2015

Med vårt projekt vill vi utveckla och främja läshundsverksamheten inom Vasa stads skolor och daghem. Vi har under det senaste året haft läshundsverksamhet på Brändö bibliotek och har goda erfarenheter av den. Nu vill vi utveckla verksamheten i samarbete med skolor, daghem, Vasa kompishundar och Finska kennelklubben. Vårt syfte är att med hjälp av en projektkoordinator utveckla och förverkliga en mera etablerad och utbredd form av läshundsverksamhet. Verksamheten är tvåspråkig.

Nastat laitteet - ylihyvät sisällöt 2.0 2015

Kirjastohenkilökunnan ja asiakkaiden osaamistason ja tietoisuuden nostaminen tablet-laitteiden, e-aineistojen käytön ja monilukutaitoisuuden osalta.

 

Omatoimikirjasto Vähänkyrön kirjastoon 2015

Hankkeen tavoitteena on kehittää Vähänkyrön kirjastopalveluja lisäämällä aukioloaikaa ja tilojen käytettävyyttä perustamalla omatoimikirjasto Vähänkyrön kirjastoon.

Pohjanmaan kirjastopalveluverkko 2015

Hankkeen tavoitteena on löytää seudullinen yhteistyömalli, jolla kirjastopalvelut ja siihen liittyvät logistiset ratkaisut voidaan toteuttaa yli kirjastokimppa- ja järjestelmärajojen.

Ansiktslyftning av biblioteket 2015

Projekt för att göra biblioteket mera trivsamt för kunderna. Nya textilier och nya sittmöbler. Ny lånedisk och nya datorbord.

Tänään täällä - aina verkossa : maakunnallinen lasten- ja nuortenkirjastotyö 2015

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto hakee hankeavustusta luodakseen ja käynnistääkseen maakunnallisen lasten- ja nuortenkirjastotyön mallin. Hankkeen aikana käynnistettävä toiminta pyritään vakiinnuttamaan osaksi normaalia maakuntakirjastotyötä. Hankkeen toimintoja ovat kiertävä maakunnallinen pedagoginen informaatikko, lasten- ja nuortenkirjastotyön sisällön tuottaminen ja jakaminen, yhteiset aineistot, mediasisältöjen käyttö hyödyntäen uutta tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kirjastohenkilöstön koulutus.