Sort by

Löytyi 6 hanketta.

Lukuharrastus 2018

Kristiinankaupungin kirjasto pyrkii kehittämään paikallista toimintaansa asukkaiden ja asiakkaiden toivomalla tavalla.

Bibliotek för alla - Kaikkien kirjasto 2017

Alla skall trivs på biblioteket.
Kaikki viihtyvät kirjastossa.

Biblioteket och ny läroplan för större målgrupp / Kirjasto ja uusi ops laajentuneelle kohderyhmälle 2016

Kirjaston käyttömahdollisuuksien laajentaminen

Biblioteket och skolan / Kirjasto ja koulu 2015

Projektet syftar till att stärka och skapa nya sätt att arbeta med skolor i vår kommun.
Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja luoda uudenlaisia toimintamalleja kunnassamme koulujen kanssa.

Läsfrämjandet 2014

Syftet är att stimulera läsande, speciellt gällande barn och ungdomar.

mediefostran 2013

Vikten av att informera
Undervisning i biblioteksanvändning
Informationskompetens
Mediefostran med elektroniska källor
Materialpresentation och lässtimulering
Presentation av material