Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Lukuharrastus 2018

Kristiinankaupungin kirjasto pyrkii kehittämään paikallista toimintaansa asukkaiden ja asiakkaiden toivomalla tavalla.

mediefostran 2013

Vikten av att informera
Undervisning i biblioteksanvändning
Informationskompetens
Mediefostran med elektroniska källor
Materialpresentation och lässtimulering
Presentation av material

okm
avi