Järjestä:

Löytyi 1 hanketta.

Elämyksiä palvelukotiin 2013

Alueellamme on paljon senioreita. Laitoksissa asuvat seniorit jäävät kirjastopalveluiden ulkopuolella vaikka kuinka kehittäisimme ohjelmaa senioreille kirjastoissa. Kirjastohenkilökunta tarvitsee myös koulutusta kirjastoseniorityöstä, jotta se voisi palvella senioreita entistä paremmin niin laitoksissa kuin kirjastoissakin.

Hankkeen tavoitteena on antaa palvelukodeissa asuville senioreille virkkkeitä pitämällä palvelukodeissa 30 min- 1 h tunnin mittaisia kulttuurihetkiä, jossa luetaan pakinoita, vanhoja runoja ja otteita kirjallisuudesta. Tähän työhön palkataan kirjastoihminen tms. joka valitsee monipuolisen materiaalin kirjallisuushetkeä varten. Työntekijä kiertää kirikirjastojen palvelukodit yms. paikat. Työntekijä ottaa huomioon jokaisen kunnan omat erityispiirteet esim. omat kirjailijat yms.Tämän lisäksi kirjaston henkilökunnan osaamista kirjasto seniorityöstä on tarkoitus parantaa pitämällä koulutuspäivä aiheesta.

Tavoitteena on tuoda kirjallisuus ja kulttuuri eläväksi osaksi palvelukodin arkea. Tuomalla vanhoja lauluja, runoja ja muuta kirjallisuutta kirjaston kokoelmista. Näin voimme tarjota elämyksiä ja muistoja menneisyydestä. Tavoitteena on myös kirjaston henkilökunnan osaamisen lisääminen kirjastoseniorityössä.

okm
avi