Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Bokprat på finska 2013

Blankabiblioteken vill ändå erbjuda de finskspråkiga barnen samma service som de svenska får.

Fånga läslusten 2015

Målet med projektet är att inspirera barn och unga till läsning och att sänka tröskeln till böckernas värld.

 

okm
avi