Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Förnyande av teknisk utrustning på Pedersöre kommunbibliotek 2012

Förnyande av teknik för
1) kunddatorer
2) anordningar för biblioteksundervisning och mediefostran för olika kundgrupper, speciellt för skolelever, studerande och seniorer

Nya tekniska lösningar på Pedersöre kommunbibliotek 2015

Att införa ny teknik som möjliggör dels en mångsidig användning, dels främjar tillgängligheten.

okm
avi