Ketunpentu - alle kouluikäisten lukudiplomi Toenperän kirjastoon
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Katriina Kaija / Ketunpentu-materiaali
Toenperän kirjasto, Rantasalmen kirjasto
Bibliotekets adress : 
Poikkitie 2
58900
Bibliotekets telefonnummer : 
0401615017
Bibliotekets e-postadress : 
eija-liisa.kasesniemi@rantasalmi.fi
ISIL-kod : 
FI-Ranta
FO-nummer : 
0207112-8
Ansvarsperson : 
Eija-Liisa Kasesniemi
Telefonnummer : 
0401615017
E-post : 
eija-liisa.kasesniemi@rantasalmi.fi
Projektets målsättning: 

Ketunpentu-hankkeella pyritään lisäämään aikuisten ja lasten yhteisten lukuhetkien määrää kodeissa ja varhaiskasvatuksessa. Hankkeen myötä vakiintuneen aseman saavuttanutta ja erittäin käytettyä Lukukettu-lukudiplomiamme laajennetaan koskemaan myös alle kouluikäisiä: Ketunpentu on johdanto kirjallisuuden maailmaan ja siitä on helppoa jatkaa suorittamaan lukudiplomia koulussa. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Lukudiplomien määrä, tapahtumat ja tilaisuudet

Projektbeskrivning : 

Lukukettu on Joroisten, Rantasalmen, Juvan, Puumalan ja Sulkavan lukudiplomi. Oppilaat ovat voineet suorittaa lukudiplomin alakoulun luokilla 1-6 vuodesta 2004 saakka. Kirjastoissa, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on huolestuttu lasten ja nuorten lukuharrastuksen rapautumisesta: monet houkutukset kilpailevat lukuharrastuksen kanssa, eivätkä lapset enää tunne perussatuja. Yhteisillä lukuhetkillä, kunnollisella lukutaidolla ja lukuharrastuksella tiedetään kuitenkin olevan suuri merkitys lapsen sosiaaliselle ja kielelliselle kehitykselle sekä luovuudelle. Hyvä lukutaito on avain oppimiseen, elämyksiin ja itseilmaisuun.

Ketunpentu-hankkeella pyritään lisäämään aikuisten ja lasten yhteisten lukuhetkien määrää kodeissa ja varhaiskasvatuksessa. Hankkeen myötä vakiintuneen aseman saavuttanutta ja erittäin käytettyä Lukukettu-lukudiplomiamme laajennetaan koskemaan myös alle kouluikäisiä: Ketunpentu on johdanto kirjallisuuden maailmaan ja siitä on helppoa jatkaa suorittamaan lukudiplomia koulussa.

Aikuinen kirjaa yhdessä lapsen kanssa yhteisesti toteutetut lukukerrat lukupäiväkirjaan, jossa on tilaa myös lapsen huomioille ja kommenteille. Suorituksesta palkitaan lukudiplomilla, joka voidaan antaa esimerkiksi päiväkotiryhmälle, perheelle tai kerholle. Hankkeen aikana paikallinen ammattiteatteri Laboratorioteatteri Fennica toteuttaa kiertueena ketterän satuesityksen. Kiertueen tehtävä on lisätä hankkeen näkyvyyttä, palkita kasvattajia ja kasvatettavia sekä edistää alueen laadukkaita kulttuuripalveluja tuottavien organisaatioiden yhteistyötä.

Konkreettiset toimenpiteet:

-Ketunpentu rakennetaan Lukukettu-diplomin alle.
-Ketunpentuun kootaan suosituslista teoksista, jotka sopivat hyvin ääneen luettaviksi
-Suositeltavista iltasatukirjoista kootaan kirjastoihin lainattavia teemakasseja.
-tekijänoikeusvapaita satuja uudelleen kirjoitetaan ja viedään Iltasatu.org sivustolle. Yhteistyö sivuston kanssa on aloitettu Iltasatu-yhdistyksen Kati Weissin kanssa elokuussa 2015.
-Materiaaleista toteutetaan painate, jossa on satuja, aktivointitehtäviä ja tilaa lukupäiväkirjatyyppisille muistiinpanoille. Tämä materiaali on diplomin suoritustapa.
-Satuhankkeesta tiedotetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa, kirjastoissa sekä kotisivuillamme. Yhteistyöstä sovittu Rantasalmen kunnan varhaiskasvatusesimies Tiina Vepsän kanssa syyskuussa 2015.
-Ketunpentu-diplomisuorituksesta palkitaan lukudiplomilla ja iltasatukirjalla, -Hanke huipentuu teatteriesitysten sarjaan. Esityksestä tulee saavutettava: näytöksiä on siellä, missä ihmisiä ja lapsiakin, kuten kirjastoissa ja varhaiskasvatusyksiköissä. Kiertueen avainsanat ovat lukuharrastuksen edistäminen, satu ja hakeutuvat kulttuuripalvelut. Satuesityksistä on alustavasti sovittu Laboratorioteatteri Fennican Kaisla Pirkkalaisen kanssa.

Samarbetspartner/s: 
Kati Weiss, Tiina Vepsä, Kaisla Pirkkalainen
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 
  • Iltasatu.org ja Iltasatuyhdistys: Kati Weiss, kati.weiss[at]iltasatu.org
  • Rantasalmen kunta, varhaiskasvatusesimies Tiina Vepsä, puhelin 040 558 5290, email: tiina.vepsa[at]rantasalmi.fi, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi
  • Laboratorioteatteri Fennica, Kaisla Pirkkalainen, http://www.ltf.fi/, Kolkonpääntie 108, 58900 Rantasalmi, +358-(0)40-5271751, email: kaisla.pirkkalainen[at]ltf.fi
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Ketunpentu-hankkeen päätavoite oli lisätä aikuisten ja lasten yhteisten lukuhetkien määrää. Alle kouluikäisille suunnattu hanke toteutettiin osana kirjastossamme jo vakiintuneen aseman saavuttanutta ja erittäin käytettyä Lukukettu-lukudiplomia. Ketunpentu kehitettiin innostajaksi lukemiseen ja kirjallisuuden maailmaan, ja pohjaksi koulussa suoritettaviin lukudiplomeihin. Lukukettu on Joroisten, Rantasalmen, Juvan, Puumalan ja Sulkavan kirjastojen lukudiplomi, joita oppilaat ovat voineet suorittaa lukudiplomin alakoulun luokilla 1-6 vuodesta 2004 saakka.

Lukuhetkillä, kunnollisella lukutaidolla ja lukuharrastuksella on suuri merkitys lapsen sosiaaliselle ja kielelliselle kehitykselle sekä luovuudelle. Hyvä lukutaito on avain oppimiseen, elämyksiin ja itseilmaisuun.

Pyrimme lisäämään aikuisten ja lasten yhteisten lukuhetkiä kodeissa ja varhaiskasvatuksessa kannustuksella ja tiedottamisella. Kannustimiksi valittiin Käpäläpassi, lahjakirja ja lukudiplomi. Lisäksi lasten saduttaminen ja teatteriesitys innostivat tarinoiden maailmaan.

Yhteistyökumppaneitamme olivat Rantasalmen varhaiskasvatus ja Teatteri Fennica.

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Ketunpennusta tehtiin Käpäläpassi-esite ja Käpäläpassi, johon merkitään leimat luetuista kirjoista.

Lisäksi tuotettiin Käpäläpassiin liittyvät kirjasuosituslistat.

Käpäläpassin on suunnitellut ja kuvittanut rantasalmelainen kuvataiteilija Katriina Kaija. Ketunpentu-konsepti on muutoin vapaasti kaikkien kirjastojen hyödynnettävissä, mutta kuvituksen tekijänoikeudet ovat taiteilijalla. 

Käpäläpassiin tuotettuja hahmoja (pennuilleen lukeva kettu, kirjoja kantava kettu, tassunjälki) käytetään kirjaston lastenosaston ja lastentapahtumien visuaalisina opasteina. Myös Käpäläpassin kirjat on merkitty käpälätarralla. 

Ketunpennun verkkosivusto on tekeillä. Sivusto rakennetaan Kentunpentue-jatkohankkeessa osaksi Toenperän lukudiplomisivustoa. 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Ketunpentu-hanke sai positiivisen vastaanoton. Hanke sai vanhemmilta kiitosta, herätti keskustelua ja innosti vanhempia lainaamaan. Tavoitimme lapsiperheet aikaisempaa paremmin ja yhdessä lukemisen merkitys sai tarpeellista lisähuomiota. Moni aikuinen totesi saman mihin hankkeessamme pyrimme: lukuharrastus alkaa jo paljon ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan.

Kirjoista leimoja Käpäläpassiin

Kokosimme hanketta varten Ketunpennun kirjalistan, johon lukudiplomin suorittaminen perustuu. Listalta löytyvät kirjat, joita lukemalla saa leiman Käpäläpassiin. Listalle valittiin niteitä viiteen eri ryhmään: ensikirjoja kaikkein pienimmille, kuvakirjoja, runokirjoja, satukirjoja ja äänikirjoja.

Valikoima laadittiin mahdollisimman monipuoliseksi eri ikäkaudet huomioiden. Suosimme rikasta kieltä, hyvää tarinaa ja laadukasta kuvitusta. Kirjalistalle valikoitui niin vanhoja klassikkosatuja kuin myös uusimpia lastenkirjoja. Listan lisäksi hankimme Päivi Heikkilä-Halttusen Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen –kirjoja oppaiksi ja avuksi lukuvalintoihin.

Ketunpennun listan kirjat on merkitty sinisellä tassu-tarralla ja ne löytyvät Rantasalmen kirjaston lastenosastolta omalta hyllypaikalta. Hyllyn viereisestä naulakosta löytyvät myös valmiiksi kootut satukassit, jotka teetimme paikallisella ompelijalla. Teemalliset satukassit ovat vaihtoehto lainaajalle, joka ei halua valikoida kirjoja itse hyllystä.

Alkuperäissuunnitelmaan kuului painate, joka olisi toiminut eräänlaisena lukupäiväkirjana. Koska halusimme tehdä lukudiplomin suorittamisen mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helpoksi, suunnittelimme painatteen sijaan Käpäläpassin.

Käpäläpassi on pieni vihkonen, johon saa Ketunpennun kirjalistalta valittuja kirjoja luettuaan ketun tassunjälkeä muistuttavia leimoja. Diplomin suorittamiseksi lapsen kanssa pitää lukea kuusi kirjaa, joista jokaisesta saa leiman omaan Käpäläpassiinsa. Yhteinen luku-urakka palkitaan lastenkirjalla ja lukudiplomilla. Passeja saa suorittaa rajattoman määrän, mutta kirjan ja diplomin saa vain kerran vuodessa.

 Toenperän Kettu kannustaa tarinoiden äärelle

Ensimmäiset Käpäläpassit otettiin käyttöön huhtikuussa 2017 kirjastomme ensimmäisenä Kirjan ja ketun päivänä, jota vietetään kirja-alalla yleensä Kirjan ja ruusun päivänä (23.4.). Tilaisuudessa julkaistiin ja esiteltiin Ketunpentu-diplomi.

Toenperälle tapahtuma ideoitiin Ketunpentu-hankkeen tiedotusta varten: tapahtumasta uutisoi paikallislehden lisäksi myös mm. YLE Mikkeli, joka teki radiojutun lisäksi päivästä uutisen myös verkkosivuilleen. Tapahtuma sai hyvin julkisuutta ja edisti paikallisesti Ketunpentu-hankkeen tunnettuutta.  

Lukudiplomista tiedottaminen on ollut alusta lähtien erittäin tärkeää ja siihen on syytä panostaa jatkossakin. Kirjan ja ketun päivästä on tarkoitus tehdä vakiintunut lasten ja aikuisten kirjallisuustapahtuma Rantasalmen kirjastoon; seuraavaa Kirjan ja ketun päivää vietetään huhtikuussa 2018.  

Hankkeen aikana tiedotimme Ketunpennusta suullisesti ja kirjallisesti kirjastossa, päivähoitoyksiköissä ja paikallislehdessä.

Tieto tavoitti kohderyhmänsä erityisen hyvin päivähoitoyksikköjen yhteisessä vanhempainillassa. Tiiviin esittelyn lisäksi ohjelmaan kuului Teatteri Fennican osallistava ohjelma vanhemmille.

Fennican ohjaaja ja näyttelijä Kaisla Pirkkalainen vieraili yksin tai kirjastohoitajan kanssa kaikissa (11 yksikköä) Rantasalmen varhaiskasvatuksen ryhmissä ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa.

Teatteri Fennica edisti lasten lukuharrastusta teatteriesityksen, tarinoiden ja itse tekemisen avulla. Esitysten jälkeen Fennica piti työpajat, joissa lapset keksivät itse tarinoita, ja tarinat luettiin lopuksi kaikille ääneen. Fennica kehitti hanketta varten Toenperän Kettu -hahmon, joka on vieraillut edelleen hankkeen päätyttyä kirjastossamme.

Lokakuussa 2017 järjestimme kirjastossa Käpäläjuhlan, jossa jaettiin ensimmäiset 21 Ketunpentu lukudiplomia ja lahjakirjaa. Juhlaan kuului Fennican esitys Tähkäpää, askartelua ja kettumaista juhlintaa.

Muistimme vuoden lopuksi Rantasalmen vauvaperhetapahtumassa kaikkia 2017 syntyneitä vauvoja antamalla heille oman lorukirjan, Käpäläpassin ja sen esitteen sekä kirjastokorttihakemuksen. Tilaisuudesta alkoi uusi perinne, ja jatkossa muistamme paikkakunnalla syntyneitä vauvoja yhteistyössä neuvolan kanssa.

Käpäläpassin suorittaneet palkitaan jatkossa diplomilla ja kirjalla heti kuuden kirjan lukemisen jälkeen.

Yhteistyö Rantasalmen varhaiskasvatuksen kanssa on ollut hankkeen aikana ensisijaisen tärkeää. Kiitokseksi hyvästä yhteistyöstä muistimme varhaiskasvatuksen yksiköitä sosionomi Susanna Qvickin kokoamalla menetelmäkansiolla Tunnekasvatusta yhdessäolon hetkillä (2017), jossa hyödynnetään satukirjoja tunteiden tunnistamisessa ja käsittelyssä. Lisäksi lahjoitimme varhaiskasvatuksen käyttöön Päivi Heikkilä-Halttusen kirjoja Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen (2016).

Fortsatta åtgärder: 

Ketunpentu-lukudiplomi osoitti hankkeen tarpeellisuuden ja diplomi jää käyttöön kirjastoomme pysyvästi. Hankkeelle on suunniteltu myös jatkoa.

Ketunpentue – alle kouluikäisten lukudiplomin seutukunnallistaminen –hanke on tarkoitus aloittaa huhtikuussa. Se on jatkoa Rantasalmella aloitetulle työlle, ja konsepti on pääpiirteissään sama. Painotus on lapsiperheiden lukuinnon herättämisessä ja tukemisessa niin, että vanhemmat ja varhaiskasvatus ottavat lapselle lukemisen kirjaston tarjoamien työvälineiden - mm. teemallisten kettukassien ja käpäläpassin - avulla osaksi perheiden kulttuurista hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa kasvattavia arkikäytänteitä. Ketunpentue-hanke jatkaa lukudiplomin alueellista käyttöönottoa Toenperän kirjaston toiminta-alueella Joroisissa, Juvalla sekä aluekirjastoauto Jasso Toenperän reitistöllä.

Ketunpentu-diplomi aiotaan ottaa käyttöön Rantasalmen mallin mukaisesti Ketunpentue-hankkeessa vuonna 2018 ensin aluekirjastoauto Jasso Toenperässä, jonka reitti kiertää kolmen kunnan – Rantasalmen, Joroisten ja Juvan – alueella. Hanke jatkuu Käpäläpassin käyttöönotolla Joroisten kirjastossa ja Juvan kirjastossa. Aluekirjastoautossa, Joroisissa ja Juvalla hyödynnetään jo kehitettyä passia, mutta toimintaa mukautetaan tarpeen mukaan paikallisesti. Yhteistyötahoina ovat kuntien varhaiskasvatus, seurakuntien lapsityö sekä lasten parissa toimivat kolmannen sektorin toimijat.

Lisäksi toteutukseen Toenperän alueella osallistuu rantasalmelainen Teatteri Fennica, jonka kehittämää kettuhahmoa hyödynnetään lasten lukuteemaisissa kohtaamisissa.


Ketunpentu näkyy uusitulla lastenosastolla

Rantasalmen kirjaston lasten ja nuorten osastoa on uudistettu merkittävästi tammi- ja helmikuussa 2018 niin, että Ketunpennun kohderyhmä, alle kouluikäiset, ovat saaneet oman toiminnallisen tarinoita ja leikkiä yhdistelevän osaston, jossa merkittävässä roolissa on Ketunpentu-aineiston näkyminen lasten kirjastovierailuilla. 

Ketunpentu kutsuu vauvoja kirjastoon

Rantasalmen kirjasto on aloittanut helmikuussa 2018 vuosittain syntyvien vauvojen muistamisen yhdessä Rantasalmen kunnan kanssa vuositapahtumassa, jossa kukin vauvaperhe saa kirjaston tervehdyksenä oman kirjan ja lapsiperheille muokatun Ketunpentu-brändin mukaisen kirjastokorttihakemuksen. Kohdennettu kutsu toimi hyvin - ensimmäinen "vauvakirjastokortti" aktivoitiin kirjastoautossa vain päivä lomakkeiden jakotilaisuuden jälkeen.

Vuoden 2018 Lainan päivää Rantasalmella vietettiin vauva- ja taaperoteemalla. Kirjaston vauva-aamuun kutsuttiin erityisesti Ketunpennun kohderyhmä, vauvojen ja taaperoiden vanhemmat. Päivän ohjelma toteutettiin yhdessä Rantasalmen kunnan varhaiskasvatuksen avoimen päivähoidon sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Rantasalmen yhdistyksen kanssa.

Sormiruokailun, vauvahieronnan ja vauvamuskarin ohessa esiteltiin Ketunpennun avulla lukemisen ja tarinoiden merkitystä lapsen kasvussa ja kehityksessä. Tapahtuma onnistui sekä osallistumäärän että sisällön osalta erinomaisesti. Seuraava vauva-aamu järjestetään vuoden 2018 Kirjan ja ketun päivänä. 

Ytterligare information: 

Hankkeen toteutus kirjastoammatillisesti

Hanke toteutettiin pääosin kolmen kirjastoammattilaisen voimin. Aiempaa Toenperän lukudiplomiperinteen tuntemusta hankkeelle toi Toenperän kirjaston Juvan kirjaston kirjastonjohtaja Päivi Lehmusvuori, joka osallistui hankkeen suunnittelutyöpajaan, kirjalistojen arviointiin ja kehittämiseen sekä Käpäläjuhlan ohjelman tuottamiseen, mm. tarinalliseen sukkanukkepajaan, sekä hankkeen tiedotukseen, mm. paikallislehden mittavaan artikkeliin. Lehmusvuoren työpanos on kirjattu hankkeen omarahoitusosuuteen (1 htvk).

Rantasalmen kirjastonjohtaja Eija-Liisa Kasesniemi vastasi hankkeen koordinoinnista ja tiedotuksesta, hallinnosta ja taloudesta sekä yhteistyötahojen sopimuksista, hankkeen toteutuksen suunnittelusta ja tapahtumien sisällöntuotantoon osallistumisesta, mm. Kirjan ja ketun päivän sekä Käpäläjuhlan ohjelman tuottamisesta. Kasesniemen työpanos on kirjattu hankkeen omarahoitusosuuteen (3 htvk).

Rantasalmen kirjaston kirjastonhoitaja Marjut Vainio työskenteli hankkeessa sekä hankerahoituksella että hankkeen omarahoitusosuuden alaisena. Hankkeen varoin palkattiin määräaikaiseksi sijaiseksi kirjastovirkailija, joka vastasi kirjaston asiakaspalvelusta ja kokoelmanhoidosta silloin, kun Marjut Vainio suunnitteli ja toteutti Ketunpentu-hanketta.

Marjut Vainio kokosi hankkeen kirjalistat, kilpailutti hankinnat (mm. satukassit, kuvitus, nukketeatterin satuhahmot) ja toteutti sisältöä hankkeelle. Marjut Vainio kiersi Teatteri Fennican mukana hankkeen info- ja tapahtumavierailuilla sekä toteutti merkittävän osan hankkeen kirjastotapahtumien, Kirjan ja ketun päivän sekä Käpäläjuhlan, sisällöstä.

Koska tarinallistaminen ja lukemisen tukeminen teatterin keinon osoittautui toimivaksi, hankittiin hankkeen päätteeksi pieni siirrettävä nukketeatterisermi ja nukketeatterin perushahmoja, joita käytetään mm. vierailuilla päivähoitoyksiköissä. Teatteri Fennican "kirjakielinen" Toenperän Kettu -hahmo on osoittautunut erittäin toimivaksi, mutta tarvetta päiväkoti- ja muiden ryhmävierailujen monipuolistamiseen on useammin kuin on mahdollista käyttää ammattiteatterin palveluja, joten Ketunpennun tarina- ja nukketeatterisisältöä tuotetaan osin myös kirjastossa; ensimmäiset Ketunpennun tarinanukkevierailut on toteutettu vuoden 2018 alussa.   

Vainion työpanoksesta 2 htvk on kirjattu hankkeen omarahoitusosuuteen. Muu Marjut Vainion kehitystyö on toteutettu hankerahoituksen alaisena. 

Lisäksi Rantasalmen kirjaston kirjastovirkailija Timo Pesonen osallistui hankkeen painetun aineiston, Käpäläpassin ja esitteen, tuottamiseen sekä tapahtumien suunnitteluun, toteutukseen ja viestintään (0,5 htvk eli 2,5 htpv).

Materiaalihankinnat

Osan tositelistauksessa näkyvistä hankinnoista on tehnyt hankkeessa työskennellyt kirjastonhoitaja Marjut Vainio. Esimerkiksi nukketeatterisermi ja nukketeatterinuket saatiin täten edullisemmin ja nopeammin kuin yritystilauksena. Marjut Vainio on laskuttanut tarvikkeet Rantasalmen kirjastolta. Alkuperäiset hankintakuitit ovat säilytteillä kirjastossa.

Projektet börjar : 
31/03/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 300
Egen finansiering: 
€4 500
Budget sammanlagt: 
€13 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€13 131
Egen finansiering: 
€6 131
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
140henkilö/person
Antalet evenemang: 
13kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
215henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.