Avustuspäätökset

Kokeilu- ja kehittämishankkeiden avustuspäätökset tehdään aluehallintovirastoissa. Päätökset lähetetään kirjastoille maaliskuun aikana ja ne tallennetaan myös hankerekisteriin.  Kirjautunut käyttäjä pääsee näkemään omien hankkeidensa päätökset hankkeen tietojen linkistä "Hankkeen päätös".

Kun päätökset on julkaistu, hankkeelle myönnetty avustussumma tulee kaikille näkyviin hankkeen tietoihin.

Aluehallintovirastojen kirjastoasiantuntijat laativat vuosittain perustelumuistion, johon kirjataan päätöksiin liittyvät yhteiset linjaukset ja rajaukset.

okm
avi