Definition av projektregistret

Webbplatsen Hankkeet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Den har planerats av en arbetsgrupp tillsatt av Rådet för de allmänna biblioteken. Webbtjänsten innehåller uppgifter om de allmänna bibliotekens projekt och bästa praxis.

Biblioteken behöver användarnamn och lösenord för att kunna registrera och beskriva sina projekt. De fås då man registrerar sig.

Från hösten 2011 ska de allmänna biblioteken själva registrera alla sådana projekt som man söker UKM-finansiering för direkt i webbtjänsten.

Programmet gör om de inmatade uppgifterna till en blankett som kan skrivas ut och skickas till Regionförvaltningverket på det egna området före utgången av oktober varje år.

Ett bibliotek kan också föra in uppgifter om god praxis som man vill dela med andra bibliotek. Biblioteket svarar för informationen om projekten och praxisen. Vid behov kan webbplatsens administratör göra ändringar i innehållet.

Man kan söka bland projekt och praxis på många olika sätt bl.a. via innehåll, ämnesord + taggar, målgrupper samt region.

Vem som helst kan utan inloggning kommentera och ”gilla” projekt och praxis. Kommentarerna och ”gillandet” kan ses av alla.

Ett bibliotek kan, om det så önskar, låta uppgifter om ett projekt som inte beviljats UKM-finansiering vara kvar i webbtjänsten. Detta s.k. ogenomförda projekt kan i ett senare skede inspirera till ett nytt projekt eller en del av det.

Arbetsgruppen:

  • Inspektör för bildningsväsendet, Satu Ihanamäki från Regionförvaltningverket i Lappland
  • Inspektör för bildningsväsendet, Kristiina Kontiainen från Regionförvaltningverket i Södra Finland
  • Ledande planerare Erkki Lounasvuori från Centralbiblioteket
  • Ledande informatiker Jaana Käki från Tavastehus stadsbibliotek

Tidigare:

  • Teknisk planerare + grafiker Bastian Salmela
okm
avi