Info

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för enheten för nationella utvecklingstjänster vid Helsingfors stadsbibliotek. Den här webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen hankkeet.kirjastot.fi och har upprättats 18.9.2020. Bedömningen av webbplatsens tillgänglighet baserar sig på självbedömning.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen innehåller tillgänglighetsproblem, som inte mera åtgärdas eftersom webbplatsen har arkiverats 22.9.2020.

Hittade du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att reparera bristerna

Du kan skicka respons om tillgängligheten via Biblioteken.fi:s gemensamma responsformulär, som finns utanför den här webbplatsen: ge din respons om tillgängligheten via det här webbformuläret: ge din respons om tillgängligheten via det här webbformuläret.

Du kan också skicka respons till e-postadressen redaktionen@biblioteken.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta först oss, webbplatsens upprätthållare om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
http://www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer: 0295 016 000 (växeln)