Perustelumuistio 2012

4.1.2012

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2012 myönnettäville harkinnanvaraisille valtionavustuksille yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen

Myöntöperusteet on laadittu yhteisesti ELY-keskusten kirjastotoimen aluehallinnollisista tehtävistä vastaavien viranhaltioiden kesken. Ne pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen 10.8.2011 (23/623/2011) linjauksiin.

Avustusta myönnetään kirjastojen tietoverkkopalvelujen kehittämiseen, käyttäjäystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kirjastojärjestelmän kehittämiseen, kuntien kirjastojen yhteenliittymiseen liittyviin kustannuksiin, lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistämiseen, henkilökunnan koulutukseen ja asiakaspäätteiden hankintaan. Avustusta voi hakea myös mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön tueksi tarvittavien laitteiden hankintaan ja kirjastojen internet-yhteyksien sekä asiakaspalvelun parantamiseen.

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Kirjaston perustehtäväksi laskettavaan tai kirjastotoimen kehittämiseen kuulumattomaan toimintaan liittyviä hankkeita ei avusteta.

Avustusta ei vuonna 2012 myönnetä esimerkiksi aineisto- ja kalustehankintoihin, lukulaitteiden ostoon, remontti- ja sisustustöihin, kotimaassa järjestettävän täydennys- ym.koulutukseen osallistumisen matkakuluihin, henkilökunnan virkistys- ja tutustumismatkoihin, yksittäisiin juhlatapahtumiin, yksittäisten kirjastojen markkinointilehtien ja –esitteiden tekemiseen tai sisällön tuottamiseen kirjastojärjestelmään.

Digitointihankkeisiin avustusta voidaan myöntää, jos hankkeeseen sisältyvä aineisto on paikallisesti,  alueellisesti tai kansallisesti arvokasta.  Kaikissa digitointiin liittyvissä hankkeissa suositetaan, että kirjasto ottaa yhteyttä  kansalliskirjastoon/Mikkelin digitointikeskukseen konsultaatiota ja ohjeistusta varten.

Täydennyskoulutukseen liittyvissä hankkeissa huomioidaan aiheeseen, seutu- ja alueolosuhteisiin, tarpeeseen ja tarjontaan liittyvät seikat. Yksittäisten kirjastojen järjestämää koulutusta ei ensijaisesti avusteta.

Harkintaperusteena käytetään myös kirjaston toimintaympäristöä, kunnan kokoa tai jo toteutuneita samantapaisia hankkeita

Valtakunnallisiksi katsottavat hankkeet on siirretty päätettäviksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

okm
avi