Perustelumuistio 2014

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014 myönnettäville harkinnanvaraisille valtionavustuksille yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen

Myöntöperusteet on laadittu yhteisesti ELY-keskusten kirjastotoimen aluehallinnollisista tehtävistä vastaavien viranhaltioiden kesken. Ne pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen 14.8.2013 (OKM/43/623/2013) linjauksiin.

”Avustusta myönnetään kirjastopalvelujen ja –prosessien suunnitteluun ja kehittämiseen, käyttäjäystävällisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, kuntien kirjastojen yhteenliittymiseen liittyviin kustannuksiin sekä lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistämiseen, missä erityisesti otetaan huomioon Lukuinto-hankkeeseen liittyvät osahankkeet. Avustusta voi hakea myös mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön opetuksen tueksi tarvittavien laitteiden hankintaan ja kirjastojen internet-yhteyksien sekä asiakaspalvelun parantamiseen.”

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Kirjaston lakisääteiseksi perustehtäväksi laskettavaan tai kirjastotoimen kehittämiseen kuulumattomaan toimintaan liittyviä hankkeita ei avusteta.

Avustusta ei vuonna 2014 myönnetä esimerkiksi aineisto- ja kalustehankintoihin, lukulaitteiden ostoon, remontti- ja sisustustöihin, kotimaassa järjestettävän täydennys- ym. koulutukseen osallistumisen matkakuluihin, henkilökunnan virkistys- ja tutustumismatkoihin, yksittäisiin juhlatapahtumiin tai yksittäisten kirjastojen markkinointilehtien ja –esitteiden tekemiseen. Kirjastojärjestelmien asiakaskäyttöliittymien kehittämistä avustetaan siltä osin kuin ne edistävät Finnan käyttöönottoa.

Digitointihankkeisiin avustusta voidaan myöntää, jos hankkeeseen sisältyvä aineisto on paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti arvokasta.  Kaikissa digitointiin liittyvissä hankkeissa suositetaan, että kirjasto ottaa yhteyttä  Kansalliskirjastoon/Mikkelin digitointikeskukseen konsultaatiota ja ohjeistusta varten. Digitoitaessa ja tuotettaessa aineistoja tulee varmistaa, että aineisto on käytettävissä myös Finnan kautta.

Täydennyskoulutukseen liittyvissä hankkeissa huomioidaan aiheeseen, seutu- ja alueolosuhteisiin, tarpeeseen ja tarjontaan liittyvät seikat. Yksittäisten kirjastojen järjestämää koulutusta ei ensisijaisesti avusteta.

Harkintaperusteena käytetään myös kirjaston toimintaympäristöä, kunnan kokoa tai jo toteutuneita samantapaisia hankkeita

Valtakunnallisiksi katsottavat hankkeet on siirretty päätettäviksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.