Perustelumuistio 2015

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2015 myönnettäville harkinnanvaraisille valtion-avustuksille yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen

Myöntöperusteet on laadittu yhteisesti aluehallintoviraston kirjastotoimen aluehallinnollisista tehtävistä vastaavien viranhaltioiden kesken. Ne pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen 3.9.2014 (OKM/18/691/2014) linjauksiin.

Avustusta myönnetään kirjastopalvelujen ja -prosessien, käyttäjäystävällisten tuotteiden ja palvelujen sekä monikulttuuristen palvelujen kehittämiseen, sähköisten sisältöjen käyttöönoton edistämiseen, lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistämiseen, missä erityinen huomio on monipuolisia luku- ja kirjoitustaitoja edistävissä hankkeissa sekä Kirjasto kaikille –kumppanuus-projektin (http://www.celia.fi/kirjastokaikille) edistämiseen. Avustusta voi hakea myös mediakasvatuksen ja tiedonhankinnan ohjauksen tueksi tarvittavien laitteiden hankintaan ja kirjastojen internet-yhteyksien sekä asiakaspalvelun parantamiseen.”

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Kirjaston lakisääteiseksi perustehtäväksi laskettavaan tai kirjastotoimen kehittämiseen kuulumattomaan toimintaan liittyviä hankkeita ei avusteta.

Avustusta ei vuonna 2015 myönnetä esimerkiksi aineisto- ja kalustehankintoihin, lukulaitteiden ostoon, remontti- ja sisustustöihin, kotimaassa järjestettävän täydennys- ym. koulutukseen osallistumisen matkakuluihin, henkilökunnan virkistys- ja tutustumismatkoihin, yksittäisiin juhlatapahtumiin tai vuosittain toistuviin tapahtumiin tai yksittäisten kirjastojen markkinointilehtien ja -esitteiden tekemiseen. Kirjastojärjestelmien asiakaskäyttöliittymien kehittämistä avustetaan siltä osin kuin ne edistävät Finnan käyttöönottoa.

Omatoimikirjastoja rahoitetaan niiltä osin, kun ne parantavat asiakaspalvelua.

Digitointihankkeisiin avustusta voidaan myöntää, jos hankkeeseen sisältyvä aineisto on paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti arvokasta.  Kaikissa digitointiin liittyvissä hankkeissa suositetaan, että kirjasto ottaa yhteyttä  Kansalliskirjastoon/Mikkelin digitointikeskukseen konsultaatiota ja ohjeistusta varten. Digitoitaessa ja tuotettaessa aineistoja tulee varmistaa, että aineisto on käytettävissä myös Finnan kautta.

Täydennyskoulutukseen liittyvissä hankkeissa huomioidaan aiheeseen, seutu- ja alueolosuhteisiin, tarpeeseen ja tarjontaan liittyvät seikat. Yksittäisten kirjastojen järjestämää koulutusta ei ensisijaisesti avusteta.

Harkintaperusteena käytetään myös kirjaston toimintaympäristöä, kunnan kokoa tai jo toteutuneita samantapaisia hankkeita

Valtakunnallisiksi katsottavat hankkeet on siirretty päätettäviksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

okm
avi