Perustelumuistio 2016

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2016 myönnettäville harkinnan-varaisille valtionavustuksille yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen.

Myöntöperusteet on laadittu yhteisesti aluehallintoviraston kirjastotoimen aluehallinnon tehtävistä vastaavien viranhaltioiden kesken. Ne pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen 2.9.2015 (OKM/14/691/2015) linjauksiin.

Avustusta myönnetään kirjastopalvelujen ja -prosessien sekä käyttäjäystävällisten palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, monikulttuurisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen, sähköisten sisältöjen käyttöönoton edistämiseen, lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen sekä oppimisen edistämiseen.   Avustusta voi hakea myös mediakasvatuksen ja tiedonhankinnan ohjauksen tueksi tarvittavien laitteiden hankintaan.”

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Kirjaston lakisääteiseksi perustehtäväksi laskettavaan tai kirjastotoimen kehittämiseen kuulumattomaan toimintaan liittyviä hankkeita ei avusteta. Avustusta ei vuonna 2016 myönnetä esimerkiksi aineisto- ja kalustehankintoihin, lukulaitteiden ostoon, remontti-/rakennus- (sis. sähkötyöt) ja sisustustöihin, kotimaassa järjestettävän täydennys- ym. koulutukseen osallistumiseen eikä henkilökunnan virkistys- ja tutustumismatkoihin.  Yksittäisten kirjastojen markkinointilehtien ja -esitteiden tekemiseen ei avustusta myönnetä. 

Omatoimikirjastoja rahoitetaan niiltä osin, kun ne parantavat asiakaspalvelua.

Digitointihankkeisiin avustusta voidaan myöntää, jos hankkeeseen sisältyvä aineisto on paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti arvokasta. Aineiston pitää olla kirjaston hallinnassa. Kaikissa digitointiin liittyvissä hankkeissa suositetaan, että kirjasto ottaa yhteyttä Kansalliskirjastoon/Mikkelin digitointikeskukseen konsultaatiota ja ohjeistusta varten. Digitoitaessa ja tuotettaessa aineistoja tulee varmistaa, että aineisto on käytettävissä myös Finnan kautta.

Täydennyskoulutushankkeissa huomioidaan aihe, alueellisuus sekä tarpeeseen ja tarjontaan liittyvät seikat. Yksittäisten kirjastojen järjestämää koulutusta ei avusteta.

Suomen itsenäisyydestä tulee vuonna 2017 kuluneeksi 100 vuotta. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluja koordinoi ja organisoi Suomi 100 -hanke, jonka tavoitteena on tehdä juhlavuodesta monipuolinen ohjelmakokonaisuus. Kirjastot ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Kirjastoissa itsenäisen Suomen historia, nykyisyys ja tulevaisuus elävät monessa muodossa tarinoina, tietoina ja dokumentteina. Kirjastot voivat osallistua juhlavuoteen omalla ohjelmallaan ja näyttelyillään. Toimintaan voidaan myöntää harkinnanvaraisia avustuksia.

Valtakunnallisiksi katsottavat hankkeet on siirretty päätettäviksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

okm
avi