Rapportering och redovisning

Rapportering och redovisning 2018-
Understöd som ansökts och beviljats i regionförvaltningsverkens e-tjänst (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv) kan också redovisas i e-tjänsten.
- https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska både ekonomisk rapportering och resultatrapportering ingå. Understödstagaren ska rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe.

Rapportering och redovisning 2012-2017
Det är bra att fylla i verksamhetsbeskrivningen allteftersom projektet framskrider. Logga in på tjänsten, gå till din projektsida och klicka på "redigera". De fält som ska fyllas i för att beskriva verksamheten finns nere på sidan.

 • Webbsidor, publikationer och material:
  Berätta här om publikationer, webbmaterial, medieuppföljning och webbadresser som har att göra med projektet eller praxisen.
 • Utvärdera åtgärder och inverkan:
  Berätta vad ni har gjort i anslutning till projektet eller praxisen, hurdana resultat ni fick och om de hade sådan inverkan som ni önskade på förhand.
 • Fortsatta åtgärder:
  Berätta här på vilket sätt verksamheten ska fortsätta efter projektet.

Projektets evenemang

 • Utbildning:
  Skriv in hur många utbildningsevenemang som ordnades i anslutning till projektet.
 • Deltagare:
  Skriv in hur många som sammanlagt deltog i utbildningarna.
 • Antal händelser:
  Skriv in hur många händelser som ordnades i anslutning till projektet.
 • Deltagare:
  Skriv in hur många som sammanlagt deltog i dessa händelser.

Faktiska kostnader

 • Hela budgeten:
  Efter att projektet har avslutats ska de faktiska kostnaderna rapporteras till den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljade understödet. Skriv här in den totala budgetens utfall i euro.
 • Egen finansiering:
  Skriv in den faktiska egna finansieringen i euro.
 • Personalkostnader:
  Skriv in de faktiska personalkostnaderna i euro.
 • Material, förnödenheter, varor:
  Skriv i euro in det faktiska beloppet av inköpen av material, förnödenheter och varor.
 • Hyror:
  Skriv in de faktiska hyreskostnaderna i euro.
 • Köptjänster:
  Skriv in det faktiska beloppet av köptjänster i euro.
 • Resekostnader:
  Skriv in de faktiska resekostnaderna i euro.
 • Övriga kostnader:
  Skriv in de faktiska övriga kostnaderna i euro.

Ytterligare upplysningar:
Här kan du berätta mer om projektet eller de fortsatta åtgärderna.

Lägg till utbildningsevenemang, händelse eller möte:
När du går in på projektets fullständiga uppgifter, finns det uppe till höger ett fält där man via länken ”Lägg till” kan lägga till utbildningsevenemang, händelser eller möten. Via länken öppnas ett formulär som du kan fylla i och spara.

Skicka slutrapport och redovisning:
Denna funktion har inte upprättats ännu.

Regionförvaltningverkens kontaktuppgifter

okm
avi