Registrering och inloggning

Att registrera sig som medlem på webbtjänsten

Registreringen sker på ingångssidan via "Logga in/Registrera dig". Enligt den förhandsvalda inställningen öppnar sig inloggningsfönstret för användarkonton. Gå till fliken "Skapa ett nytt användarkonto" och följ anvisningarna: fyll i blanketten som öppnas och ange "Användarnamn", "E-postadress", "Lösenord" och "Bekräfta lösenord". Tryck sedan på "Skapa ett nytt användarkonto". Av säkerhetsskäl kontrollerar administratören dina uppgifter och bekräftar efter det så fort som möjligt ditt medlemskap per e-post till den adress som du uppgett. Efter det kan du logga in via "Logga in/Registrera dig" på ingångssidan och börja föra in uppgifter om projekt eller bra praxis.

Användarkontot kan vara personligt eller gemensamt för biblioteket.

Inloggning och användarkonto/profil-sidan

Logga in till tjänsten via "Logga in/Registrera dig" på ingångssidan. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i blanketten som öppnas och tryck sedan på "Logga in".

Inloggningen tar dig till din egen profil/användarkonto-sida. Här kan du se alla projekt som du fört in och projektutkast (projektutkast är ett projekt vars uppgifter du har sparat men ännu inte publicerat). Genom att klicka på projektets rubrik kan du ändra uppgifterna eller publicera dem. "Publicera" innebär att projektuppgifterna blir offentliga. Du måste publicera uppgifterna innan du kan göra ansökan till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Du kommer tillbaka till din profil/användarkonto-sida via "Hej, användarnamn". Här kan du också ändra dina användaruppgifter, lägga till bilder och vid behov byta lösenord.