Skicka understödsansökan

• När du noggrant har fyllt i alla nödvändiga uppgifter om projektet, klicka på ”Gör understödsansökan” som finns till höger på projektsidan.

•Om du inte har fyllt i alla obligatoriska uppgifter, får du ett meddelande om det. Gå till fliken "Redigera", fyll i de nödvändiga uppgifterna och spara. Likaså om du vill korrigera redan ifyllda uppgifter, gå tillbaka till projektsidan, ändra eller lägg till uppgifter och spara. Efter det kan du på nytt klicka på ”Gör understödsansökan”.

• Läs noga genom ansökan ännu en gång, kontrollera att PDF-dokumentet ser ut som det ska. Om uppgifterna är riktiga, godkänn ansökan.

•OBS! Efter att du har godkänt ansökan kan du inte längre ändra uppgifterna i den egentliga ansökan. Även om du uppdaterar projektets uppgifter, så ändras de inte i den godkända ansökan. Om du vill ändra en redan godkänd ansökan, ta kontakt med ditt eget Regionförvaltningsverk eller skicka administratören ett meddelande via feedback-sidan.

•Öppna och skriv ut PDF-blanketten.

•Underteckna blanketten och skicka den till Regionförvaltningverket på ditt eget område.

•Regionförvaltningverkens kontaktuppgifter

okm
avi