Teemat

Hankerekisterissä kullekin hankkeelle annetaan yksi ja vain yksi teema. Niiden avulla on tarkoitus tiivistää, mistä hankkeessa on ennen kaikkea kyse. Teemoilla on myös keskeinen osa Hankerekisterin visualisointisovelluksessa.

Digitointi
Käytetään silloin, kin kirjasto digitoi tai on mukana digitoimassa paikallisesti tärkeätä aineistoa, esim. paikallishistoriaa. Jos hankkeella on tarkoitus anoa rahoitusta digitointiin liittyvää laitteiston hankintaan, niin silloin teemaksi valitaan Laitehankinnat. 

Kirjastohenkilöstön osaamisen kehittäminen
henkilöstökoulutus, täydennyskoulutus

Kirjasto oppimisympäristönä ja yhteisöllisenä toimijana
omaehtoisen kansalaistoiminnan edistäminen, yhteistyö vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa, aikuisopiskelijoiden palvelut

Kirjastotilat, tilasuunnittelu, opasteet
otsikossa olevat asiat

Kokoelmien kehittäminen, e-aineistot
alueelliset kokoelmapolitiikat

Laitehankinnat
Tietokoneet, tabletit, digitointilaitteet, AV-välineet, verkkoyhteydet, pelikonsolit, kuulokkeet

Lukemisen edistäminen
lukeminen, lukuharrastus, lukupiirit, lukudiplomit, kirjailijavierailut, kirjavinkkaus, KuMuKi -vinkkaus

Mediakasvatus; pelit, tiedonhankinnan ohjaus
mediakriittisyys, medialukutaito, ikäihmisten tietotekninen opastus

Palvelujen kehittäminen
palvelukonseptit, palvelujen suunnittelu ja testaus, itsepalvelun kehittäminen, asiakaskyselyt, asiakastyytyväisyys, erityisryhmien palvelujen kehittäminen

Strateginen kehittäminen
laatutyö, prosessien uudistaminen, arviointi, viestintä, markkinointi

Verkkopalvelut ja tietojärjestelmät
Kirjastojärjestelmät, UKJ, Melinda, aluetietokannat, Finna, Kirjasampo, aluetietokannat, sosiaalinen media

okm
avi