Teman

Översättningen "under construction"

Hankerekisterissä kullekin hankkeelle annetaan yksi ja vain yksi teema. Niiden avulla on tarkoitus tiivistää, mistä hankkeessa on ennen kaikkea kyse. Teemoilla on myös keskeinen osa Hankerekisterin visualisointisovelluksessa.

Digitalisering
Käytetään silloin, kin kirjasto digitoi tai on mukana digitoimassa paikallisesti tärkeätä aineistoa, esim. paikallishistoriaa. Jos hankkeella on tarkoitus anoa rahoitusta digitointiin liittyvää laitteiston hankintaan, niin silloin teemaksi valitaan Laitehankinnat. 

Utvecklande av biblioteksperonalens kunnande
Henkilöstökoulutus, täydennyskoulutus

Biblioteket som inlärningsmiljö och samverkande aktör
Omaehtoisen kansalaistoiminnan edistäminen, yhteistyö vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa, aikuisopiskelijoiden palvelut

Biblioteksutrymmen, utrymmesplanering och skyltning

Utvecklande av samlingarna, e-material
Alueelliset kokoelmapolitiikat

Apparatanskaffningar
Tietokoneet, tabletit, digitointilaitteet, AV-välineet, verkkoyhteydet, pelikonsolit, kuulokkeet

Läsfrämjande
Författarbesök, bokprat, bokcirklar, sagostunder m.m.

Mediefostran: spel, handledning i informationssökning
källkritik, medialukutaito, ikäihmisten tietotekninen opastus

Utvecklande av tjänster
Palvelukonseptit, palvelujen suunnittelu ja testaus, itsepalvelun kehittäminen, asiakaskyselyt, asiakastyytyväisyys, erityisryhmien palvelujen kehittäminen

Strategisk utveckling
Laatutyö, prosessien uudistaminen, arviointi, viestintä, markkinointi

Nättjänster och informationssystem
Kirjastojärjestelmät, UKJ, Melinda, aluetietokannat, Finna, Kirjasampo, aluetietokannat, sosiaalinen media

okm
avi