Toiminnan raportointi ja tiliselvitys

  

HUOM!
Raportointi, hankkeet vuodesta 2018 alkaen:

Aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista myös selvitykset tehdään asiointipalvelussa
- https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan kustannuksista kustannuspaikkakohtaisesti.

Raportointi, hankkeet ennen vuotta 2018

Kun haluat raportoida hankkeen, kirjaudu palveluun, siirry hankkeesi sivulle ja klikkaa "muokkaa". Toiminnan kuvaukseen liittyvät täytettävät kentät löytyvät sivun alaosasta. Toimintakuvausta on hyvä täyttää sitä mukaa, kun hanke etenee. 

 • Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit:
  Kerro tässä yhteydessä hankkeeseen tai hyvään käytänteeseen liittyvät julkaisut, verkkomateriaalit, mediaseuranta ja verkkosivujen osoitteet.
 • Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia:
  Kerro, mitä hankkeen tai hyvän käytänteen yhteydessä teitte, millaisia tuloksia saitte ja oliko niillä ennalta toivomianne vaikutuksia.
 • Jatkotoimenpiteet:
  Kerro tässä yhteydessä, miten toimintaa aiotaan jatkaa hankevaiheen jälkeen.

Hankkeen järjestämät tapahtumat

 • Koulutustilaisuudet:
  Kirjoita, montako hankkeeseen liittyvää koulutustilaisuutta järjestettiin.
 • Koulutuksiin osallistujia:
  Kirjoita, kuinka paljon koulutustilaisuuksissa oli osallistujia yhteensä.
 • Tapahtumien lukumäärä:
  Kirjoita, montako hankkeeseen liittyvää tapahtumaa/tilaisuutta järjestettiin.
 • Tapahtumiin osallistujat:
  Kirjoita, kuinka paljon näissä tapahtumissa/tilaisuuksissa oli osallistujia yhteensä.

Toteutuneet kustannukset

 • Koko budjetti:
  Hankkeen päätyttyä tulee raportoida toteutuneet kustannukset avustuksen myöntäneelle aluehallintovirastolle. Kirjoita tähän toteutuneen budjetin kokonaismäärä euroissa.
 • Oma rahoitus:
  Kirjoita toteutuneen omarahoituksen määrä euroissa.
 • Henkilöstökulut:
  Kirjoita toteutuneiden henkilöstökulujen määrä euroissa.
 • Aineet, tarvikkeet, tavarat:
  Kirjoita toteutuneiden aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen määrä euroissa.
 • Vuokrat:
  Kirjoita toteutuneiden vuokrakustannusten määrä euroissa.
 • Palvelujen ostot:
  Kirjoita toteutuneiden palveluiden ostojen määrä euroissa.
 • Matkakustannukset:
  Kirjoita toteutuneiden matkustuskustannusten määrä euroissa.
 • Muut kustannukset:
  Kirjoita toteutuneiden muiden kustannusten määrä euroissa.

Lisätietoa:
Kerro tässä yhteydessä lisää hankkeesta tai jatkotoimenpiteistä.

Koulutustilaisuuden, tapahtuman tai kokouksen lisääminen
Kun olet avannut hankkeen täydet tiedot, niin sivun oikeassa reunassa on laatikko, josta pääsee "Lisää" -linkillä lisäämään koulutustilaisuudet, tapahtuman tai kokouksen. Linkin takaa avautuu lomake, jonka voit täyttää ja tallentaa.

Loppuraportin ja tiliselvityksen lähettäminen

Toteutuneet kustannukset: täytä vähintään 0 ja pyöristä luvut lähimpään tasalukuun. Älä käytä välilyöntejä, pilkkuja tai välimerkkejä.
Tallenna täyttämäsi tiedot.
Hankkeen perusnäytössä kohdasta ”Tulosta loppuraportti” saat pdf-tulosteen, jonka lähetät rahoituksen myöntäneelle aluehallintovirastolle.  Lähetä loppuraportin liitteenä hankkeen tositekohtainen kirjanpitoraportti tai tilinpäätös. Kirjanpitoraportissa/tilinpäätöksessä tulee olla eriteltynä, mihin avustussumma on käytetty.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot

 

 

okm
avi