Understödsbeslut

Besluten om understöd till försöks- och utvecklingsprojekt fattas vid Regionförvaltningverken. Besluten skickas till biblioteken i mars och sparas också i projektregistret. En inloggad användare kan se besluten på sina egna projekt via länken ”Projektbeslut” under projektets uppgifter.

När besluten har publicerats, blir den beviljade understödssumman synlig för alla under projektets uppgifter.

Regionförvaltningverkens biblioteksexperter gör varje år en promemoria där man skriver in gemensamma riktlinjer och begränsningar som styr besluten.

okm
avi