Uusi hanke tai hyvä käytänne

Miten uusi avustushakemus tehdään?

Uuden avustushakemuksen tekeminen aloitetaan tallentamalla hanke. Hankkeen tiedot syötetään lomakkeelle. Sovellus tekee syötetystä tiedosta pdf-lomakkeen, joka tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna oman alueen aluehallintovirastoon.

Kirjautumaton käyttäjä

Kirjautumaton käyttäjä voi lisätä hyviä käytänteitä yläpalkin linkistä Vie hyvä käytänne. Täytä tiedot avautuvalle lomakkeelle.

Hyvä käytänne tulee julkiseksi sen jälkeen kun se on tarkistettu Hankerekisterin toimituksessa. Tarkistus tehdään, jotta verkkosivuille ei pääsisi ulkopuolisia asiattomuuksia. Jos tallennat hyvän käytänteen kirjautumattomana käyttäjänä, et voi itse myöhemmin enää muuttaa tai korjata tekstiäsi. Jos haluat muokata kuvaustasi, ota yhteyttä ylläpitoon palautelomakkeella.

Kirjautunut käyttäjä

Kirjaudu ensin palveluun. Aloita uuden hankkeen tai hyvän käytänteen tallentaminen valitsemalla yläpalkista "Uusi hanke". Täytä  tiedot avautuvalle lomakkeelle. Lomakkeessa on yksityiskohtaiset ohjeet kunkin syötettävän tiedon kohdalla.

 • Valitse ruksaamalla joko AVI-hakemus tai Hyvä käytänne, jolloin lomake siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen. Keskuskirjasto ja Kirjastot.fi valitsevat kohdan OKM-hakemus.

Perustiedot

 • Nimi:
  Nimi toimii hankkeen tai hyvän käytänteen otsikkona ja se on näkyvillä etusivulla ja hakutuloksissa.
 • Tiivistelmä:
  Lyhyt ja ytimekäs kuvaus hankkeesta tai hyvästä käytänteestä. Tiivistelmän teksti näkyy etusivun näytössä ja hakutuloksissa aina silloin kun useampi hanke tai hyvä käytänne täyttää hakuehdon. Jos Tiivistelmää ei täytä, niin etusivulle ja hakutuloksiin tulee kuvauskenttään kirjoittamasi ensimmäinen kappaleen teksti. "Piilota yhteenveto" -linkistä voit sulkea Tiivistelmän näkyvistä. "Muokkaa yhteenvetoa" -linkistä saat sen taas näkyville lomakenäytölle.
 • Kuvaus: Kuvaile hanke huolellisesti. 1. Kirjaa hankkeen tavoitteet selkeästi: minkälainen muutos hankkeella pyritään saamaan aikaan? 2. Kerro konkreettisesti, mitä hankkeessa tehdään. 3. Kerro, mihin avustussumma käytetään: kustannetaanko avustuksella palkkoja, tilaisuuksien järjestämistä, laitehankintoja, tms. 4. Kerro, miten hankkeen tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Enää ei tarvita erillisiä liitteitä, voit kirjoittaa tänne koko hankesuunnitelman.
 • Aiemmat hankkeet:
  Kerro tässä, jos tiedät aiempia samankaltaisia hankkeita tai käytänteitä.
 • Vuosi:
  Oletusarvona on se vuosi, jolloin hanke saa rahoituspäätöksen.
 • Teemat:
  Ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/teemat
 • Asiasanat:
  Voit asiasanoittaa hankkeesi tai hyvän käytänteesi käyttämällä YSOa, Yleistä suomalaista ontologiaa. Kirjoita laatikkoon asiasanan alkua ja YSO tarjoaa sinulle vaihtoehtoja, joista voit valita haluamasi. Asiasana tulee näkyviin ja sen perässä olevalla ruksista voit poistaa sen. "Avaa ONKI-selain"-painike vie YSO-ontologiaan. Siellä voi selata ontologiaa ja kun löydät haluamasi asiasanan, niin "-->Nouda käsite" tai "Fetch concept" -painikeella se siirtyy täyttölomakkeen osaksi. Jos et löydä sopivia asiasanoja YSOsta, lisää hankeen sisältöjä kuvaavia sanoja kohtaan "Tagit".
 • Tagit:
  Kirjoita hakusana tai sen alkua, niin saat ehdolle tageja, joita on jo käytetty. Valitse niistä haluamasi "Lisää"-painikkeella. Jos tagia ei ole käytetty aikaisemmin, niin odota kunnes automaattihaku loppuu ja paina "Lisää". Kaikki valitsemasi tagit tulevat näkyville, ja tagin perässä olevasta ruksista sen voi poistaa.
  Älä käytä termejä: Kirjastot, Hanke, Kehittäminen...eikä muitakaan sellaisia termejä, jotka ovat liian yleisiä.
 • Kuvatiedosto:
  "Selaa"
  -painikkeen kautta voit hakea hankkeelle tai käytänteelle haluamasi kuvan. Sovellus muuttaa kuvan koon automaattisesti. Vältä kuitenkin liian isoja kuvia. Voit käyttää kuvana esim. kirjastosi logoa.
 • Kuvan lähde:
  Kerro, mistä kuva on peräisin. Älä käytä kuvia, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta.
 • Kohderyhmät:
  Ruksaa tarjolla olevista vaihtoehdoista yksi tai useampi. Pyri kuitenkin siihen, ettet ruksaa liian monta vaihtoehtoa, vaan valitset tällöin vaihtoehdon Kirjaston asiakkaat. Käyttäjät voivat rajata hakua valitsemiesi kohderyhmien mukaan.
 • Vaikutusalue:
  Vaihtoehdot ovat ennalta tarjolla. Voit valita vain yhden, valitse sopivin. Käyttäjät voivat rajata hakujaan vaikutusalueen mukaan.
 • Aloitus:
  Valitse kalenterista sopiva päivä, kuukausi ja vuosi.
 • Lopetus:
  Valitse kalenterista sopiva päivä, kuukausi ja vuosi.

Toteuttaja

 • Kirjaston nimi:
  Kirjoita kirjaston nimi.
 • Kirjaston osoite:
  Kirjoita kirjaston osoite.
 • Postinumero:
  Kirjoita kirjaston osoitteen postinumero.
 • Postitoimipaikka:
  Kirjoita kirjaston postitoimipaikka. Jos sitä on jo käytetty, niin se tulee näkyviin valittavaksi.
 • Maakunta, johon kirjasto kuuluu:
  Valitse maakunta, johon kirjastosi kuuluu. Valinta on tärkeä, koska käyttäjät voivat rajoittaa hakua maakunnan mukaan. Maakuntien seassa on "Keskuskirjasto-Kirjastot.fi" jotta saadaan myös valtakunnalliset hankkeet listattua ja rajattua hakuihin.
 • Kirjaston puhelin:
  Kirjoita kirjaston puhelinnumero.
 • Kirjaston sähköposti:
  Kirjoita kirjaston sähköpostiosoite.
 • Y-tunnus:
  Kirjoita kirjaston Y-tunnus, joka on ainakin kirjaston hallinnon tiedossa.
 • Pankkitilin numero (IBAN):
  Kirjoita IBAN-numero, joka nykyään vaaditaan maksamista varten. IBAN-numero näkyy vain ylläpidon puolella eli sen näkevät vain hankkeen omistava kirjasto ja aluehallintovirastojen tarkastajat.
 • BIC-koodi:
  Kirjoita BIC-koodi, joka yksilöi pankin tai pankkiryhmän. BIC-koodi näkyy vain ylläpidon puolella eli sen näkevät vain sinun kirjasto ja aluehallintovirasojen tarkastajat.
 • ISIL-tunnus:
  Kirjoita kirjastosi ISIL-tunnus, jonka saat verkosta: http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/linnea2/kirjastotunnukset.htm

Vastuuhenkilö ja muut osallistujat

 • Vastuuhenkilön nimi:
  Kirjoita vastuuhenkilön nimi.
 • Puhelin:
  Kirjoita vastuuhenkilön puhelinnumero.
 • Sähköposti:
  Kirjoita vastuuhenkilön sähköpostiosoite.
 • Yhteistyökumppanit, työryhmä:
  Kirjoita tarvittavat nimi- ja yhteystiedot muista hankkeeseen osallistuvista.

Budjetti

Tässä kohdassa lomaketta kysytään monenlaista budjettiin liittyvää tietoa. Täytä kaikki ne kohdat, jotka sinulla on tiedossa hakemuksen jättöhetkellä. Muista, että hyvällä hakemuksella on huolellisesti laadittu kustannussuunnitelma. Kenttiä ei voi jättää tyhjiksi. Täytä siis numeroarvo 0, jos kuluja ei johonkin kohtaan tule.

 • Arvonlisävero:
  Ruksaa onko kustannukset ilmoitettu verottomina tai verollisina.
 • Haettava avustus:
  Kirjoita haettavan avustuksen määrä euroissa.
 • Oma rahoitus:
  Kirjoita omarahoituksen määrä euroissa. Hankkeessa tulee olla omarahoitusosuus.
 • Muu avustus:
  Jos hankkeelle on haettu muualtakin avustusta, niin kerro  määrä euroissa.
 • Saatu muu avustus:
  Kirjoita muualta saadun avustuksen määrä euroissa.
 • Budjetti euroissa yhteensä:
  Lisää tähän hankkeen kokonaisbudjetti euroissa mukaan lukien omarahoitusosuus.

Budjetin erittely:
Huom! erittelyyn on sisällytettävä myös omarahoitusosuus.

 • Henkilöstökulut:
  Lisää tähän arvio hankkeen henkilöstökuluista euroissa.
 • Aineet, tarvikkeet, tavarat:
  Lisää tähän arvio hankkeeseen liittyvistä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista euroissa.
 • Vuokrat:
  Lisää tähän arvio hankkeeseen liittyvistä vuokrista euroissa.
 • Palvelujen ostot:
  Lisää tähän arvio hankkeeseen liittyvistä palveluiden ostoista euroissa.
 • Matkakustannukset:
  Lisää tähän arvio hankkeen matkustuskustannuksista euroissa.
 • Muut kustannukset:
  Lisää tähän arvio hankkeeseen liittyvistä muista kustannuksista euroissa.

Avustuksen hakuvaiheessa täytä vain tähän asti. Tallenna ja julkaise hankkeesi. Siirry tekemään avustushakemusta.

okm
avi