Visualisointi

Hankerekisterin kaikki hankkeet ja hyvät käytänteet on viety visualisointisovellukseen, jonne pääsee etusivulta osoitteesta:
http://visualisointi.kirjastot.fi/hankkeet/

Tietoa visualisoinnista

Visualisoinnin avulla voit monipuolisesti tutustua kirjastojen kehittämishankkeisiin.

Kuinka visualisointi toimii

Yksi pallo edustaa yhtä hanketta. Pallon koko kertoo, kuinka paljon avustusta hankkeelle on myönnetty. Viemällä hiirenosoittimen pallon päälle saa hankkeesta lisätietoa. Palloa klikkaamalla pääsee hankkeen nettisivuille.

Hankkeiden jakaumaa voi muuttaa yläpalkin "tarkastele"-valikoista. Väritystä voi muuttaa vasemmassa sivuapalkissa olevasta valikosta. Myös Hankkeiden kohderyhmiä voi tarkastella ylä-valikossa olevasta pudotusvalikosta. Etsi-toiminnolla voi etsiä hanketta nimeltä.

Toteutus ja ylläpito

Visualisoinnin toteutuksesta vastaa Roope Tahvanainen / Vividin OY yhdessä Hankerekisterin kehittämistyöryhmän kanssa.Sisällöllisestä ylläpidosta vastaa toteuttajataho ja teknisestä ylläpidosta Kirjastot.fi,  jonka palvelimella sovellus sijaitsee.

okm
avi